Przebudowa drogi DK13 | Postęp robót
14968
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14968,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-16.0.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

ZAAWANSOWANIE RZECZOWE I FINANSOWE

97%

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

99%

ZAAWANSOWANIE RZECZOWE

postep_bud

POSTĘP ROBÓT DROGOWYCH

100%
Rob_most-400x280

POSTĘP ROBÓT MOSTOWYCH

100%

W dniu 07.07.2023 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót objętych Kontraktem

 

 

Aktualny postęp robót na dzień 07.07.2023 r.

 

Roboty drogowe

 • zakończono montaż ogrodzeń na odcinku TG km 1+000 – 4+100 strona lewa
 • kontynuowano humusowanie – roboty poprawkowe na trasie głównej
 • zakończono wykonywanie oznakowania poziomego na łącznicach
 • zakończono humusowanie – roboty poprawkowe na trasie głównej

 

 

Aktualny postęp robót na dzień 30.06.2023 r.

 

Roboty drogowe

 • kontynuowano montaż ogrodzeń na odcinku TG km 1+000 – 4+100 strona lewa
 • kontynuowano humusowanie – roboty poprawkowe na odcinku TG km 0+070 – 4+100
 • kontynuowano wykonywanie oznakowania poziomego na łącznicach
 • zakończono wykonywanie oznakowania poziomego na trasie głównej
 • zakończono wykonywanie oznakowywania pionowego

 

 

Aktualny postęp robót na dzień 23.06.2023 r.

 

Roboty drogowe

 • kontynuowano montaż ogrodzeń na odcinku TG km 0+070 – 1+000 strona lewa
 • kontynuowano humusowanie – roboty poprawkowe na odcinku TG km 0+070 – 4+100
 • kontynuowano wykonywanie oznakowania poziomego na odcinkach Trasa główna, łącznice

 

Roboty branżowe

 • zakończono uruchamianie Systemu Zarządzania Ruchem

 

 

Aktualny postęp robót na dzień 16.06.2023 r.

 

Roboty drogowe

 • kontynuowano montaż balustrad U-12 na odcinkach DG-2.1, Rondo I, Rondo II
 • zakończono montaż barier ochronnych na odcinkach Trasa główna km 1+870 – 2+050, Najazd na WD-2, Rondo tymczasowe
 • kontynuowano wykonywanie nasadzeń – roboty pielęgnacyjne na odcinkach Trasa główna, Węzeł Przecław
 • kontynuowano wykonywanie oznakowania poziomego na odcinkach Trasa główna, Węzeł Przecław
 • kontynuowano wykonywanie powierzchniowego utrwalenia na odcinkach DD-1, DD-3, DD-4, DS-1, DS-5, DS-5a, DS-7
 • kontynuowano montaż ogrodzenia na odcinku TG 0+000 – 1+800 strona lewa

 

Roboty branżowe

 • kontynuowano rozruch urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem

 

 

Aktualny postęp robót na dzień 09.06.2023 r.

 

Roboty drogowe

 • kontynuowano montaż balustrad U-12 na obiektach WD-01, WD-02
 • kontynuowano wykonywanie poprawek humusowania na trasie głównej

 

Roboty branżowe

 • kontynuowano montaż i rozruch urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem

 

 

Aktualny postęp robót na dzień 02.06.2023 r.

 

Roboty drogowe

 • kontynuowano montaż ogrodzeń na trasie głównej km 2+800 – 4+000
 • zakończono wykonywanie humusowania na trasie głównej

 

Roboty branżowe

 • kontynuowano montaż urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem
 • uruchomiono oświetlenie w rejonie ronda tymczasowego
 • uruchomiono łączność dla potrzeb CZR

 

 

Aktualny postęp robót na dzień 26.05.2023 r.

 

Roboty drogowe

 • zakończono układanie warstwy ścieralnej na odcinkach: włączenia od rond w Ł1, Ł2, Ł4, DG 2.1, DG 2.2, zjazdy DD3, DG 2.1, DS-5, DS-5a, DS-1
 • kontynuowano montaż ogrodzeń na trasie głównej km 2+800 – 4+000
 • zakończono wykonywanie nawierzchni kruszywowej na odcinku DS-1

 

Roboty branżowe

 • kontynuowano budowę kanału technologicznego

 

Aktualny postęp robót na dzień 19.05.2023 r.

 

Roboty drogowe

 • zakończono układanie warstwy ścieralnej na odcinkach: rondo tymczasowe, rondo I I II, ścieżka rowerowa DG-1, ciąg pieszo-rowerowy, włączenie od ronda w Ł3
 • kontynuowano montaż ogrodzeń na trasie głównej
 • zakończono wykonywanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej na ciągu pieszo-rowerowym

 

Roboty branżowe

 • kontynuowano budowę kanału technologicznego

 

 

Aktualny postęp robót na dzień 12.05.2023 r.

 

Roboty drogowe

 • zakończono układanie warstwy ścieralnej na trasie głównej i przejeździe awaryjnym
 • kontynuowano układanie warstwy ścieralnej na odcinkach Ł1, Ł2, Ł3, Ł4, rondo tymczasowe
 • zakończono układanie warstwy wiążącej na odcinku Ł4
 • zakończono wykonywanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej na odcinku ścieżki rowerowej na obiekcie WD-02

 

Roboty branżowe

 • kontynuowano budowę kanału technologicznego

 

 

Aktualny postęp robót na dzień 05.05.2023 r.

 

Roboty drogowe

 • zakończono wykonywanie skropienia pod warstwę ścieralną na trasie głównej
 • kontynuowano wykonywanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej na ścieżce rowerowej – obiekt WD-02
 • kontynuowano roboty porządkowe na trasie głównej – oczyszczanie warstwy wiążącej

 

Roboty mostowe

 • zakończono montaż balustrad na obiektach WD-01 i WD-02

 

Roboty branżowe

 • kontynuowano budowę kanału technologicznego

 

 

Aktualny postęp robót na dzień 28.04.2023 r.

 

Roboty drogowe

 • kontynuowano wykonywanie nawierzchni z kruszywa na drogach dojazdowych
 • zakończono montaż barier drogowych na węźle Przecław, rondzie tymczasowym i łącznicach
 • zakończono humusowanie – roboty poprawkowe na trasie głównej
 • zakończono nasadzenia drzew i krzewów na odcinkach na odcinku DD-2, łącznica 3
 • kontynuowano roboty porządkowe na trasie głównej – oczyszczanie warstwy wiążącej

 

Roboty mostowe

 • kontynuowano montaż balustrad na obiektach WD-01 i WD-02

 

Roboty branżowe

 • kontynuowano wykonywanie wylotów kanalizacji deszczowej
 • kontynuowano budowę kanału technologicznego

 

 

Aktualny postęp robót na dzień 21.04.2023 r.

 

Roboty drogowe

 • zakończono montaż barier drogowych na odcinkach TG km 0+086,00 – 1+600,00, pas rozdziału
 • kontynuowano montaż barier drogowych na węźle Przecław
 • zakończono humusowanie na odcinkach TG km 1+800,00 – 2+100,00, DG-1
 • kontynuowano humusowanie na Rondzie 1
 • zakończono wykonywanie podbudowy pomocniczej Rm2,5 na odcinku ciągu pieszo-rowerowego
 • kontynuowano nasadzenia drzew i krzewów na odcinkach na odcinku DD-2, łącznica 3
 • zakończono montaż konstrukcji oznakowania pionowego na trasie głównej i węźle Przecław

 

Roboty mostowe

 • wykonywano roboty wykończeniowe na obiektach WD-01 oraz WD-02
 • wykonano hydrofobizację wraz z chlorkami na obiekcie WD-02

 

Roboty branżowe

 • kontynuowano wykonywanie wylotów kanalizacji deszczowej
 • kontynuowano budowę kanału technologicznego

 

 

Aktualny postęp robót na dzień 14.04.2023 r.

 

Roboty drogowe

 • kontynuowano montaż barier drogowych na odcinkach TG km 0+086,00 – 1+600,00, pas rozdziału, Łącznica 1, Łącznica 2
 • kontynuowano humusowanie na odcinkach TG km 1+800,00 – 2+100,00, DG-1, Rondo 1
 • kontynuowano wykonywanie podbudowy pomocniczej Rm2,5 na odcinku ciągu pieszo-rowerowego
 • wykonano nasadzenia drzew i krzewów na odcinkach TG km 2+700,00 – 4+000 strona prawa, Rondo I i II, DD-5
 • kontynuowano nasadzenia drzew i krzewów na odcinkach na odcinku DD-2
 • zakończono frezowanie nawierzchni istniejącej DK13 w rejonie ronda tymczasowego

 

Roboty mostowe

 • wykonywano roboty wykończeniowe na obiektach WD-01 oraz WD-02
 • wykonano próbne obciążenie na obiekcie WD-02

 

Roboty branżowe

 • kontynuowano wykonywanie wylotów kanalizacji deszczowej
 • kontynuowano montaż konstrukcji i urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem
 • kontynuowano budowę kanału technologicznego

 

 

Aktualny postęp robót na dzień 07.04.2023 r.

 

Roboty drogowe

 • kontynuowano montaż barier drogowych na odcinkach TG km 0+086,00 – 1+600,00, pas rozdziału, Łącznica 1, Łącznica 2
 • kontynuowano humusowanie na odcinkach TG km 1+800,00 – 2+100,00, DG-1, Rondo 1
 • kontynuowano wykonywanie podbudowy pomocniczej Rm2,5 na odcinku ciągu pieszo-rowerowego
 • wykonywano nasadzenia drzew i krzewów na odcinkach TG km 2+700,00 – 4+000 strona prawa, Rondo I i II, DD-2, DD-5
 • zakończono frezowanie nawierzchni istniejącej DK13 w rejonie ronda tymczasowego

 

Roboty mostowe

 • wykonywano roboty wykończeniowe na obiektach WD-01 oraz WD-02
 • wykonano dylatację bitumiczną na obiekcie WD-02

 

Roboty branżowe

 • kontynuowano wykonywanie wylotów kanalizacji deszczowej
 • kontynuowano montaż konstrukcji i urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem
 • kontynuowano budowę kanału technologicznego

 

 

Aktualny postęp robót na dzień 31.03.2023 r.

 

Roboty drogowe

 • wykonano montaż barier drogowych na odcinkach TG km 0+100,00 – 1+640,00 strona lewa, TG km 1+970,00 – 2+350,00 strona lewa, TG km 1+968,00 – 2+420,00 strona prawa
 • wykonano humusowanie na odcinkach TG km 1+900,00 – 2+100,00, TG km 2+800,00 – 3+200,00 strona lewa
 • kontynuowano humusowanie na odcinkach DG-1, Rondo I
 • wykonywano nasadzenia drzew i krzewów na odcinkach TG km 0+100,00 – 0+200 strona lewa, TG km 0+515,00 – 0+900,00 strona prawa, DD-2, DD-1

 

Roboty mostowe

 • wykonywano roboty wykończeniowe na obiektach WD-01 oraz WD-02
 • wykonano drenaż, sączki, korytka, wpusty na obiekcie WD-02

 

Roboty branżowe

 • kontynuowano wykonywanie wylotów kanalizacji deszczowej
 • kontynuowano budowę kanału technologicznego

 

 

Aktualny postęp robót na dzień 24.03.2023 r.

 

Roboty drogowe

 • wykonano podbudowę zasadniczą  z mieszanki niezwiązanej na odcinku DG-1
 • wykonano ścieki trójkątne na odcinkach Łącznica 1, Łącznica 3
 • kontynuowano humusowanie na odcinku TG 1+700- 2+100 po stronie lewej, rondo II
 • wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego AC 16W na odcinkach: ronda Hakena – 0+150 strona lewa i prawa, rondo tymczasowe, DG-1, zjazdy
 • wykonano podbudowę z betonu asfaltowego AC 22P na odcinkach: rondo Hakena – 0+140 strona lewa i prawa, rondo tymczasowe
 • wykonano montaż barier ochronnych na odcinku TG 3+000 – 3+955 pas dzielący
 • wykonano nawierzchnię – warstwa ścieralna AC11S na odcinku DG-1

 

Roboty mostowe

 • wykonywano roboty wykończeniowe na obiektach WD-01 oraz WD-02
 • wykonano nawierzchnię – warstwa ścieralna na obiektach WD-01, WD-02
 • wykonano drenaż, sączki, korytka, wpusty na obiekcie WD-02
 • wykonywano żywicę na kapach na obiekcie WD-02

 

Roboty branżowe

 • kontynuowano wykonywanie wylotów kanalizacji deszczowej
 • kontynuowano budowę kanału technologicznego

 

 

Aktualny postęp robót na dzień 17.03.2023 r.

 

Roboty drogowe

 • wykonano podbudowę zasadniczą  z mieszanki niezwiązanej na odcinku DG-1
 • wykonano ścieki trójkątne na odcinkach Łącznica 1, Łącznica 3
 • kontynuowano humusowanie na odcinku TG 1+700- 2+100 po stronie lewej, rondo II

 

Roboty mostowe

 • wykonywano roboty wykończeniowe na obiektach WD-01 oraz WD-02
 • wykonano betonowanie reperów stałych na obiekcie WD-02
 • wykonywano drenaż korytka ścieku przykrawężnikowego na obiekcie WD-02

 

Roboty branżowe

 • kontynuowano wykonywanie wylotów kanalizacji deszczowej
 • kontynuowano budowę kanału technologicznego

 

 

Aktualny postęp robót na dzień 10.03.2023 r.

 

Roboty drogowe

 • wykonywano podbudowę zasadniczą  z mieszanki niezwiązanej na odcinku DG-1 0+000-0+370
 • wykonano podbudowę zasadniczą  z mieszanki niezwiązanej na odcinku TG 0+075 – 0+120
 • kontynuowano wykonywanie fundamentów pod oznakowanie pionowe
 • kontynuowano humusowanie na odcinku TG 1+700- 2+100 po stronie lewej, rondo II

 

Roboty mostowe

 • wykonywano roboty wykończeniowe na obiektach WD-01 oraz WD-02
 • kontynuowano zasypkę na obiekcie WD-02
 • wykonywano asfalt lany na obiekcie WD-02

 

Roboty branżowe

 • kontynuowano wykonywanie wylotów kanalizacji deszczowej
 • kontynuowano budowę kanału technologicznego

 

 

Aktualny postęp robót na dzień 03.03.2023 r.

 

Roboty drogowe

 • wykonywano podbudowę zasadniczą  z mieszanki niezwiązanej na odcinku TG 0+075 – 0+120, DG-1 0+000-0+370
 • kontynuowano wykonywanie fundamentów pod oznakowanie pionowe
 • kontynuowano humusowanie na odcinku TG 1+700- 2+100 po stronie lewej, rondo II

 

Roboty mostowe

 • wykonywano roboty wykończeniowe na obiektach WD-01 oraz WD-02
 • kontynuowano zasypkę na obiekcie WD-02

 

Roboty branżowe

 • kontynuowano wykonywanie wylotów kanalizacji deszczowej
 • kontynuowano budowę kanału technologicznego

 

 

Aktualny postęp robót na dzień 24.02.2023 r.

 

Roboty drogowe

 • wykonywano podbudowę zasadniczą  z mieszanki niezwiązanej na odcinku TG 0+075 – 0+120, DG-1 0+000-0+370
 • wykonywano fundamenty pod oznakowanie pionowe
 • zakończono humusowanie na odcinku DD 1, TG 0+072- 2+000

 

Roboty mostowe

 • wykonywano roboty wykończeniowe na obiektach WD-01 oraz WD-02
 • wykonywano roboty brukarskie na obiekcie WD-02

 

Roboty branżowe

 • kontynuowano wykonywanie wylotów kanalizacji deszczowej
 • kontynuowano budowę kanału technologicznego
 • wykonywano fundamenty pod elementy Systemu Zarządzania Ruchem
 • zamontowano pompownię przy zbiorniku ZR3

 

 

Aktualny postęp robót na dzień 17.02.2023 r.

 

Roboty drogowe

 • wykonywano gruntocement na odcinku DS.5
 • wykonywano krawężnik drogowy na odcinku TG 0+072 + 0+085 strona lewa i prawa
 • kontynuowano humusowanie na odcinku DD 1, TG 0+072- 2+000

 

Roboty mostowe

 • zakończono montaż schodów skarpowych na obiekcie WD-02
 • wykonywano roboty brukarskie na obiekcie WD-01

 

Roboty branżowe

 • kontynuowano wykonywanie wylotów kanalizacji deszczowej
 • kontynuowano budowę kanału technologicznego

 

 

Aktualny postęp robót na dzień 10.02.2023 r.

 

Roboty drogowe

 • wykonywano gruntocement na odcinku DS.5
 • wykonywano krawężniki drogowe na odcinku TG 0+072 – 0+085 po stronie lewej i prawej
 • kontynuowano humusowanie na odcinku DD 1, TG 0+072- 2+000

 

Roboty mostowe

 • zakończono montaż schodów skarpowych na obiekcie WD-01
 • rozpoczęto montaż schodów skarpowych na obiekcie WD-02

 

Roboty branżowe

 • kontynuowano wykonywanie wylotów kanalizacji deszczowej
 • kontynuowano budowę kanału technologicznego na odcinku rondo tymczasowe, WD-01, WD-02

 

 

Aktualny postęp robót na dzień 03.02.2023 r.

 

Roboty drogowe

 • wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na wyspach ronda I
 • kontynuowano humusowanie na odcinku DD 1, TG 0+075- 2+000

 

Roboty mostowe

 • kontynuowano montaż schodów skarpowych na obiekcie WD-01

 

Roboty branżowe

 • kontynuowano wykonywanie wylotów kanalizacji deszczowej
 • kontynuowano wstawienie słupów oświetleniowych

 

 

Aktualny postęp robót na dzień 27.01.2023 r.

 

Roboty drogowe

 • wykonywano ciek korytkowy na odcinku TG 0+086-0+150 strona lewa i prawa
 • wykonywano nawierzchnię z kostki betonowej na wyspach ronda I
 • zakończono wykonywanie nasypu – pobocze i pas rozdziału na odcinku TG 0+275- 0+800
 • zakończono humusowanie na odcinku DD 1, TG 0+275- 0+800

 

Roboty mostowe

 • kontynuowano montaż schodów skarpowych na obiekcie WD-01

 

Roboty branżowe

 • kontynuowano budowę kanału technologicznego w rejonie ronda tymczasowego, obiektów WD-01, WD-02
 • kontynuowano wykonywanie wylotów kanalizacji deszczowej
 • kontynuowano wstawienie słupów oświetleniowych

 

 

Aktualny postęp robót na dzień 20.01.2023 r.

 

Roboty drogowe

 • zakończono przygotowywanie kruszywa pod ściek trójkątny
 • zakończono wykonywanie nasypu – pobocze i pas rozdziału na odcinku 0+400 – 0+800
 • kontynuowano humusowanie na odcinku DD 1, TG 0+800 – 2+000

 

Roboty mostowe

 • zakończono betonowanie kap chodnikowych za obiektem WD-02
 • kontynuowano montaż schodów skarpowych na obiekcie WD-02

 

Roboty branżowe

 • kontynuowano budowę kanału technologicznego w rejonie ronda tymczasowego, obiektów WD-01, WD-02
 • kontynuowano wykonywanie wylotów kanalizacji deszczowej

 

 

Aktualny postęp robót na dzień 13.01.2023 r.

 

Roboty drogowe

 • kontynuowano przygotowywanie kruszywa pod ściek trójkątny
 • kontynuowano wykonywanie nasypu – pobocze i pas rozdziału na odcinku 0+400 – 0+800
 • kontynuowano humusowanie na odcinku DD 1, TG 0+800 – 2+000

 

Roboty mostowe

 • zakończono zbrojenie kap chodnikowych za obiektem WD-02
 • zakończono osadzanie krawężników na obiekcie WD-02

 

 

W dniach 23.12.2022 r. – 09.01.2023 r. Wykonawca zaplanował przerwę świąteczno-zimową, kolejna aktualizacja postępów prac zostanie opublikowana po wznowieniu prac przez Wykonawcę.

 

Aktualny postęp robót na dzień 23.12.2022 r.

 

Roboty drogowe

 • kontynuowano regulację wpustów na całym odcinku TG
 • kontynuowano wykonywanie nasypu – pobocze i pas rozdziału na odcinku 0+000 – 0+400
 • kontynuowano humusowanie na odcinku TG 2+000 – 2+750

 

Roboty mostowe

 • zakończono betonowanie kap chodnikowych na obiekcie WD-02

 

 

Aktualny postęp robót na dzień 16.12.2022 r.

 

Roboty drogowe

 • kontynuowano regulację wpustów na całym odcinku TG
 • zakończono wykonywanie nasypu – pobocze i pas rozdziału na odcinkach TG 0+800 – 1+500 , 2+800 – 3+990 , łącznica 3, łącznica 1
 • kontynuowano wykonywanie nasypu – pobocze i pas rozdziału na odcinku 0+000 – 0+400
 • kontynuowano humusowanie na odcinku TG 2+000 – 2+750

 

Roboty mostowe

 • zakończono montaż desek gzymsowych za obiektem w obrębie skrzydeł w osi P3 na obiekcie WD-02
 • zakończono wykonywanie zbrojenia kap chodnikowych za obiektem w obrębie skrzydeł w osi P3 na obiekcie WD-02

 

 

Aktualny postęp robót na dzień 09.12.2022 r.

 

Roboty drogowe

 • kontynuowano regulację wpustów na całym odcinku TG
 • kontynuowano wykonywanie nasypu – pobocze i pas rozdziału na odcinkach TG 0+400 – 1+500 , 2+800 – 3+990 , łącznica 3, łącznica 1
 • kontynuowano humusowanie na odcinku TG 2+000 – 2+750

 

Roboty mostowe

 • zakończono montaż krawężników na obiekcie WD-02
 • zakończono wykonywanie zbrojenia kap chodnikowych obiekcie WD-02

 

Roboty branżowe

 • zakończono wykonywanie kanalizacji deszczowej w rejonie DD1

 

 

Aktualny postęp robót na dzień 02.12.2022 r.

 

Roboty drogowe

 • zakończono skropienie emulsją asfaltową podbudowy z KŁSM na odcinkach rondo tymczasowe i dojazd do ronda tymczasowego, TG 4+010 – 4+060 strona prawa
 • zakończono wykonywanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego  na odcinkach rondo tymczasowe i dojazd do ronda tymczasowego, TG 4+010 – 4+060 strona prawa
 • zakończono wykonywanie skropienia emulsją asfaltową podbudowy z betonu asfaltowego na odcinkach DD2 0+000 – 0+923, DG2.1, Al. Kasztanowa 0+455 – 0+470, DD1 0+007 – 0+300
 • zakończono wykonywanie nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca na DD2 0+000 – 0+923, DG2.1, Al. Kasztanowa 0+455 – 0+470, TG 4+010 – 4+060 strona prawa, rondo tymczasowe i dojazd do ronda
 • zakończono wykonywanie skropienia emulsją asfaltową warstwy ważącej z betonu asfaltowego na odcinkach DD2 0+000 – 0+923
 • zakończono wykonywanie podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem na odcinkach DD3, DS.-5
 • zakończono wykonywanie nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna na odcinku DD2 0+000 – 0+923
 • zakończenie wykonywanie podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwiązanej na tzw. rondzie tymczasowym
 • kontynuowano wykonywanie nasypu pas rozdziału i pobocze na odcinkach TG 0+000 – 0+500; Łącznice, Rondo I i II
 • zakończono humusowanie na odcinku TG 1+000 – 2+000

 

Roboty mostowe

 • zakończono wykonywanie betonu płyty najazdowej w osi P1  na obiekcie WD-02
 • wykonywano beton ochronny płyty najazdowej  na obiekcie WD-02
 • zakończono wykonywanie zbrojenia płyty najazdowej P1 obiekcie WD-02

 

Roboty branżowe

 • zakończono montaż pętli indukcyjnych w km TG 0+210, 1+640, 1+925
 • zakończono wykonywanie zasilania w rejonie ronda II
 • zakończono wykonywanie oświetlenia w rejonie ronda tymczasowego
 • zakończono wykonywanie kanalizacji w rejonie Łącznicy 1

 

 

Aktualny postęp robót na dzień 25.11.2022 r.

 

Roboty drogowe

 • zakończono skropienie emulsją asfaltową podbudowy z KŁSM na odcinkach Rondo II, Łącznica 3, 0+923 – 0+942
 • zakończono wykonywanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego  na odcinkach Rondo II, Łącznica 3, DD 0+923 – 0+942, DG2.2
 • zakończono wykonywanie skropienia emulsją asfaltową podbudowy z betonu asfaltowego na odcinkach Rondo II, Łącznica 3, uzupełnienia
 • zakończono wykonywanie nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca na odcinkach Rondo II, Łącznica 3, uzupełnienia
 • zakończono wykonywanie podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem na tzw. rondzie tymczasowym
 • zakończono wykonywanie podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwiązanej na odcinku DD-2
 • kontynuowano wykonywanie podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwiązanej na tzw. rondzie tymczasowym
 • zakończono wykonywanie warstwy mrozoochronnej na odcinku DG-1
 • kontynuowano wykonywanie nasypu pas rozdziału i pobocze na odcinku TG 0+000 – 0+500
 • zakończono wykonywanie nasypu na odcinku DS.7, DD.4

 

Roboty mostowe

 • zakończono wykonywanie betonu wyrównawczego płyty najazdowej P3 na obiekcie WD-02
 • wykonywano beton ochronny płyty najazdowej  na obiekcie WD-02
 • kontynuowano wykonywanie zbrojenia płyty najazdowej P1 obiekcie WD-02

 

Aktualny postęp robót na dzień 18.11.2022 r.

 

Roboty drogowe

 • zakończono skropienie emulsją asfaltową podbudowy z KŁSM na odcinkach Rondo II, Łącznica 3
 • zakończono wykonywanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego  na odcinku Rondo II, Łącznica 3, DG2.2 od dowiązania do odcinka Strabag do Ronda II
 • zakończono wykonywanie podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem na odcinku DD2
 • zakończono wykonywanie koryt ściekowych na odcinkach TG 1+631 – 1+928; 1+315 – 1+560 strona lewa
 • kontynuowano wykonywanie nasypu -DS.7

 

Roboty mostowe

 • zakończono wykonywanie betonu podkładowego pod płytę najazdową P1 na obiekcie WD-02
 • zakończono wykonywanie betonu płyty najazdowej P3 na obiekcie WD-02
 • wykonywano asfalt lany na obiekcie WD-01
 • kontynuowano wykonywanie zasypki korpusów P1 i P3 wraz ze stożkami na obiekcie WD-02

 

Roboty branżowe

 • kontynuowano prace związane z budową kanału technologicznego na odcinku WD-01 – WD-02

 

 

Aktualny postęp robót na dzień 10.11.2022 r.

 

Roboty drogowe

 • kontynuowano wykonywanie nasypu – pas podziału i pobocze na odcinku TG 0+070 – 0+800 strona lewa i prawa
 • zakończono wykonywanie warstwy mrozoochronnej na odcinku TG 0+070 – 0+120 po stronie lewej i prawej
 • kontynuowano wykonywanie podbudowy zasadniczej z kruszywa na odcinku TG 4+070 – 4+110 po stronie prawej
 • zakończono wykonywanie koryt ściekowych na odcinkach TG 0+395 – 0+800; 0+795 – 0+840 strona lewa
 • zakończono wykonywanie nasypu na odcinku DD2
 • kontynuowano wykonywanie nasypu – najazdy na obiekt WD-02

 

Roboty mostowe

 • rozpoczęto wykonywanie betonu podkładowego na obiekcie WD-02
 • rozpoczęto wykonywanie zasypki korpusów P1 i P3 wraz ze stożkami na obiekcie WD-02

 

Roboty branżowe

 • zakończono prace związane z budową kanalizacji deszczowej w rejonie WD-02
 • zakończono prace związane z budową oświetlenia w rejonie obiektu WD-01

 

Aktualny postęp robót na dzień 04.11.2022 r.

 

Roboty drogowe

 • kontynuowano wykonywanie nasypu – pas podziału i pobocze na odcinku TG 0+070 – 0+800 strona lewa i prawa
 • kontynuowano humusowanie skarp, poboczy i terenów płaskich na odcinku TG 2+400 – 2+600 po stronie lewej i prawej
 • zakończono wykonywanie koryt ściekowych na odcinku TG 0+120 – 0+420 strona lewa
 • kontynuowano wykonywanie koryt ściekowych na odcinku TG 0+395 – 0+800 strona lewa
 • zakończono wykonywanie umocnienia rowów szczelnych na odcinku TG 3+700 – 4+020 po stronie prawej
 • trwa wykonywanie nasypu na odcinku DD2

 

Roboty mostowe

 • rozpoczęto montaż barier energochłonnych na obiekcie WD-01
 • kontynuowano wykonywanie zasypki korpusu P1 i P3 na obiekcie WD-02

 

Roboty branżowe

 • zakończono prace związane z budową zbiornika ZR3
 • zakończono prace związane z budową oświetlenia w rejonie ronda II

 

Aktualny postęp robót na dzień 28.10.2022 r.

 

Roboty drogowe

 • zakończono wykonywanie nasypu – pas podziału i pobocze na odcinku TG 0+070 – 0+800 strona lewa i prawa
 • wykonano podbudowę zasadniczą z betonu asfaltowego na odcinku Łącznica 4, TG 2+375 – 2+850 strona prawa, 2+333 – 2+850 strona lewa, Rondo I, ul. Kasztanowa 0+355 – 0+470
 • zakończono wykonywanie skropienia emulsją asfaltową podbudowy z betonu asfaltowego na odcinku ul. Kasztanowa, TG 2+360 – 2+840 strona prawa, 2+320 – 2+835 strona lewa
 • zakończono wykonywanie skropienia emulsją asfaltową podbudowy z KŁSM na odcinku TG 2+375 – 2+850 strona prawa, 2+850 – 2+335 strona lewa, Łącznica 4, Rondo I, ul. Kasztanowa 0+355 – 0+470
 • zakończono wykonywanie nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca na odcinku TG 2+320 – 2+835 strona lewa, 2+360 – 2+840 strona prawa, Łącznica 4
 • trwa wykonywanie nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca na odcinku Rondo I, ul. Kasztanowa
 • zakończono humusowanie skarp, poboczy i terenów płaskich na odcinku TG 2+400 – 2+600 po stronie lewej i prawej
 • zakończono wykonywanie krawężników na odcinkach Rondo I i II, najazd na obiekt WD-01
 • zakończono wykonywanie koryt ściekowych na Łącznicy IV, TG 1+126,76 – 1+315,35 po stronie prawej, 2+750 – 2+890 po stronie lewej
 • zakończono wykonywanie umocnienia rowów szczelnych na odcinku TG 3+700 – 4+020 po stronie prawej
 • trwa wykonywanie nasypu na odcinku DD2

 

Roboty mostowe

 • trwa montaż desek gzymsowych na obiekcie WD-02
 • trwa betonowanie kap chodnikowych na obiekcie WD-02
 • trwa wykonywanie nawierzchnio-izolacji z żywicy na kapach chodnikowych na obiekcie WD-02
 • rozpoczęto wykonywanie zasypki korpusu P3 wraz ze stożkami na obiekcie WD-02

 

Roboty branżowe

 • zakończono budowę kanalizacji deszczowej w rejonie DD1, DD2
 • trwają prace związane z budową zbiornika ZR3
 • trwają prace związane z budową oświetlenia w rejonie ronda Hakena oraz ronda II

 

 

Aktualny postęp robót na dzień 21.10.2022 r.

 

Roboty drogowe

 • zakończono wykonywanie nasypu – pas podziału i pobocze na odcinkach TG 2+000 – 2+350; 2+800 – 4+000
 • wykonano podbudową zasadniczą z betonu asfaltowego na odcinku Łącznica 1 i 2, DG 0+000 – 0+355 po stronie lewej
 • zakończono wykonywanie skropienia emulsją asfaltową podbudowy z betonu asfaltowego na odcinku Łącznica 1 i 2, TG 0+150 – 0+940 strona lewa
 • zakończono wykonywanie skropienia emulsją asfaltową podbudowy z KŁSM na odcinku  Łącznica 1 i 2, DG 0+000 – 0+355
 • zakończono wykonywanie nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca na odcinku Łącznica 1 i 2, TG 0+150 – 0+940 strona lewa
 • zakończono humusowanie skarp, poboczy i terenów płaskich na odcinku TG 3+000 – 4+000
 • zakończono wykonywanie krawężników na odcinkach Rondo I i II, najazd na obiekt WD-01
 • zakończono wykonywanie koryt ściekowych na Łącznicy IV, TG 1+126,76 – 1+315,35 po stronie prawej, 2+750 – 2+890 po stronie lewej
 • trwa wykonywanie nasypu w rejonie DD2, DD3
 • zakończono wykonywanie nasypu na odcinku TG 2+800 – 4+000 po stronie prawej

 

Roboty mostowe

 • trwa montaż desek gzymsowych na obiekcie WD-02
 • trwa betonowanie kap chodnikowych na obiekcie WD-02
 • trwa wykonywanie nawierzchnio-izolacji z żywicy na kapach chodnikowych na obiekcie WD-02

 

Roboty branżowe

 • trwa budowa kanalizacji deszczowej w rejonie DD1, DD2
 • trwają prace związane z budową zbiornika ZR3
 • trwają prace związane z budową oświetlenia w rejonie ronda Hakena oraz ronda II

 

 

Aktualny postęp robót na dzień 14.10.2022 r.

 

Roboty drogowe

 • trwa wykonywanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego na odcinku TG 0+140 – 0+980
 • trwa wykonywanie skropienia emulsją asfaltową podbudowy z betonu asfaltowego na odcinku TG 0+150 – 1+020 strona prawa
 • trwa wykonywanie skropienia emulsją podbudowy z KŁSM na odcinkach TG 2+375 – 2+850 strona prawa, 0+140 – 0+980 strona prawa, 0+140 – 0+910 strona lewa
 • trwa wykonywanie nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca na odcinku TG 0+150 – 0+980 strona lewa
 • trwa wykonywanie nasypu pas podziału i pobocze na odcinku TG 1+900 – 2+350, DD3 oraz DD4
 • zakończono humusowanie na odcinku TG 2+700 – 4+000
 • zakończono wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego na odcinkach TG 0+120 – 0+900 strona lewa, 2+650 – 2+800 strona lewa i prawa, DG 2.2, Łącznica I, II, IV, Rondo I i II
 • trwa wykonywanie koryt ściekowych na Łącznicach I i II
 • trwa wykonywanie krawężników przy Rondzie II

 

Roboty mostowe

 • trwa montaż desek gzymsowych na obiekcie WD-01
 • trwa betonowanie kap chodnikowych na obiekcie WD-01
 • trwa wykonywanie nawierzchnio-izolacji z żywicy na kapach chodnikowych na obiekcie WD-01

 

Roboty branżowe

 • zakończono budowę kanalizacji deszczowej w km 3+800
 • trwają prace związane z budową zbiornika ZR3
 • trwają prace związane z budową kanału technologicznego na odcinku rondo tymczasowe – obiekt WD-02

 

Aktualny postęp robót na dzień 07.10.2022 r.

 

Roboty drogowe

 • trwa wykonywanie nasypu, pas podziału i pobocze na odcinku TG 2+800 – 4+000 oraz DD2
 • trwa wykonywanie nasypu na DD3 oraz DD4
 • zakończono wykonywanie podbudowy pomocniczej na odcinku TG 2+650 – 2+800 strona lewa i prawa
 • zakończono wykonywanie podbudowy z kruszywa na odcinku TG 0+120 – 0+900 strona prawa
 • zakończono wykonywanie koryt ściekowych na odcinku TG 2+100 – 2+189 strona lewa
 • trwa wykonywanie krawężników przy Rondzie I i Rondzie II

 

Roboty mostowe

 • trwa wykonywanie izolacji grubej z papy termozgrzewalnej w obrębie jezdni na obiekcie WD-01
 • trwa montaż desek gzymsowych na obiektach WD-01 oraz WD-02
 • rozpoczęto montaż krawężników kamiennych 18×20 za obiektem WD-01
 • rozpoczęto zbrojenie kap chodnikowych na obiekcie WD-01

 

Roboty branżowe

 • zakończono budowę kanalizacji deszczowej w km 3+800
 • trwają prace związane z budową zbiornika ZR3

 

Aktualny postęp robót na dzień 30.09.2022 r.

 

Roboty drogowe

 • trwa wykonywanie nasypu, pas podziału i pobocze na odcinku TG 2+800 – 4+000 oraz DD2
 • zakończono wykonywanie wykopu w rejonie obiektu WD-02
 • zakończono wykonywanie warstwy ulepszonego podłoża na odcinku TG 2+650 – 2+800 strona lewa i prawa
 • zakończono wykonywanie warstwy mrozoochronnej na odcinku TG 2+650 – 2+800 strona lewa i prawa
 • zakończono wykonywanie podbudowy pomocniczej na odcinku 0+120 do 0+650 strona prawa
 • trwa wykonywanie podbudowy pomocniczej na odcinku TG 2+650 – 2+800 strona lewa i prawa
 • trwa wykonywanie krawężników przy Rondzie I

 

Roboty mostowe

 • rozpoczęto wykonywanie izolacji grubej z papy termozgrzewalnej w obrębie jezdni na obiekcie WD-01
 • trwa montaż desek gzymsowych na obiekcie WD-01
 • rozpoczęto betonowanie płyt przejściowych P1 i P3 na obiekcie WD-01
 • trwa zasypka korpusów na obiekcie WD-01

 

Roboty branżowe

 • zakończono budowę kanalizacji deszczowej w km 0+200 – 0+650
 • zakończono prace związane z budową zbiornika ZR1
 • trwa budowa oświetlenia na odcinku 0+120 – 2+500
 • zakończono przebudowę kolizji kanalizacji deszczowej przy rondzie Hakena

 

 

Aktualny postęp robót na dzień 23.09.2022 r.

 

Roboty drogowe

 • trwa wykonywanie nasypu na odcinku TG 2+800 – 4+000 oraz DD2
 • trwa wykonywanie wykopu w rejonie obiektu WD-02
 • zakończono wykonywanie warstwy ulepszonego podłoża na odcinku 0+120 do 0+500 strona lewa
 • zakończono wykonywanie warstwy mrozoochronnej na odcinku 0+120 do 0+650 strona lewa i prawa
 • zakończono wykonywanie podbudowy pomocniczej na odcinku 0+120 do 0+650 strona prawa

 

Roboty mostowe

 • trwa zbrojenie kap chodnikowych na obiekcie WD-02
 • trwa montaż desek gzymsowych na obiekcie WD-01
 • rozpoczęto betonowanie płyt przejściowych P1 i P3 na obiekcie WD-01
 • trwa zasypka korpusów na obiekcie WD-01

 

Roboty branżowe

 • trwa budowa kanalizacji deszczowej w km 0+200 – 0+650
 • trwają prace związane z budową zbiornika ZR1
 • rozpoczęto budowę oświetlenia na odcinku 0+120 – 2+500
 • trwa przebudowa kolizji kanalizacji deszczowej przy rondzie Hakena

 

 

Aktualny postęp robót na dzień 16.09.2022 r.

 

Roboty drogowe

 • trwa wykonywanie nasypu na odcinku TG 0+100 – 0+300, pas rozdziału i pobocze 2+800 – 4+000
 • zakończono wykonywanie warstwy ulepszonego podłoża na odcinku 0+120 do 0+500 strona prawa
 • trwa wykonywanie warstwy ulepszonego podłoża na odcinku 0+120 do 0+500 strona lewa
 • zakończono warstwy mrozoochronnej na odcinku 0+500 do 0+650 strona lewa i prawa
 • trwa wykonywanie warstwy mrozoochronnej na odcinku 0+120 do 0+500 strona prawa

 

Roboty mostowe

 • trwa zbrojenie kap chodnikowych na obiekcie WD-01
 • rozpoczęto zbrojenie płyt najazdowych P1 i P3 na obiekcie WD-01
 • trwa montaż desek gzymsowych na obiekcie WD-02

 

Roboty branżowe

 • trwa budowa kanalizacji deszczowej w km 0+200 – 0+650
 • trwają prace związane z budową zbiornika ZR1
 • trwają prace związane z budową zbiornika ZR3

 

 

Aktualny postęp robót na dzień 09.09.2022 r.

 

Roboty drogowe

 • trwa wykonywanie nasypu na odcinku TG 0+100 – 0+300, DD.2, pas rozdziału i pobocze 2+800 – 4+000
 • zakończono wykonywanie wykopu na odcinku TG 0+400 – 0+600
 • zakończono wykonywanie stabilizacji C5/6 na odcinku 0+650 – 0+850 po stronie prawej
 • zakończono wykonywanie warstwy ulepszonego podłoża na odcinku TG 0+300 do 0+500 po stronie lewej i prawej
 • zakończono wykonywanie warstwy mrozoochronnej na odcinku TG 0+650 do 0+850 po stronie prawej
 • trwa wykonywanie warstwy mrozoochronnej na odcinku TG 0+650 do 0+850 po stronie lewej

 

Roboty mostowe

 • trwa zbrojenie kap chodnikowych na obiekcie WD-01
 • trwa wykonywania betonu podkładowego pod płyty najazdowe P1 i P3
 • trwa wykonywanie zasypki korpusów P1 i P3 na obiekcie WD-01, WD-02
 • rozpoczęto montaż kotew talerzowych kap chodnikowych (lewa i prawa) na obiekcie WD-02
 • zakończono montaż krawężników kamiennych 18×20 na obiekcie WD-02

 

Roboty branżowe

 • trwa budowa kanalizacji deszczowej w km 0+200 – 0+650
 • trwają prace związane z budową zbiornika ZR1
 • trwają prace związane z budową zbiornika ZR3

 

Aktualny postęp robót na dzień 02.09.2022 r.

 

Roboty drogowe

 • trwa wykonywanie nasypu na odcinku TG 0+100 – 0+300, DD.2, pas rozdziału i pobocze 2+800 – 4+000
 • zakończono wykonywanie nasypu na odcinku  TG 0+500 – 0+600
 • trwa wykonywanie wykopu na odcinku TG 0+400 – 0+600
 • trwa wykonywanie warstwy ulepszonego podłoża na odcinku TG 0+500 do 0+650 po stronie lewej i prawej
 • trwa wykonywanie warstwy mrozoochronnej na odcinku TG 0+650 do 0+850 po stronie prawej

 

Roboty mostowe

 • rozpoczęto zbrojenie wnęki dylatacyjnej P1 i P3  na obiekcie WD-01
 • rozpoczęto betonowanie wnęki dylatacyjnej P1 i P3  na obiekcie WD-01
 • rozpoczęto zasypkę korpusów P1 i P3 na obiekcie WD-01, WD-02
 • rozpoczęto montaż kotew talerzowych kap chodnikowych (lewa i prawa) na obiekcie WD-02
 • rozpoczęto montaż krawężników kamiennych 18×20 na obiekcie WD-02

 

Roboty branżowe

 • trwa budowa kanalizacji deszczowej w km 0+200 – 0+650
 • zakończono budowę kanalizacji w km 0+800
 • rozpoczęto budowę kanalizacji w rejonie ronda Hakena
 • zakończono budowę kanału technologicznego w rejonie ronda Hakena
 • zakończono budowę zasilania w rejonie ronda Hakena
 • trwają prace związane z budową zbiornika ZR1
 • trwają prace związane z budową zbiornika ZR3

 

 

Aktualny postęp robót na dzień 26.08.2022 r.

 

Roboty drogowe

 • trwa wykonywanie nasypu na odcinku TG 0+100 – 0+300, TG 0+500 – 0+600, DD.2, pas rozdziału i pobocze 2+800 – 4+000
 • trwa wykonywanie wykopu na odcinku TG 0+300 – 0+600, TG 2+700 – 2+800 strona prawa
 • zakończono wykonywanie nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca na odcinku 1+780 – 2+340 strona lewa

 

Roboty mostowe

 • rozpoczęto układanie dwuwarstwowej izolacji grubej z papy termozgrzewalnej w obrębie kap chodnikowych  na obiekcie WD-02
 • rozpoczęto zbrojenie kap chodnikowych na obiekcie WD-01
 • rozpoczęto montaż dylatacji modułowych P1 i P3 na obiekcie WD-01

 

Roboty branżowe

 • trwa budowa kanalizacji deszczowej w km 0+800
 • trwa budowa kanalizacji z km 0+800
 • trwa budowa kanału technologicznego w rejonie ronda Hakena
 • trwa budowa zasilania w rejonie ronda Hakena
 • trwają prace związane z budową zbiornika ZR1
 • trwają prace związane z budową zbiornika ZR3

 

 

Aktualny postęp robót na dzień 19.08.2022 r.

 

Roboty drogowe

 • trwa wykonywanie nasypu na odcinku TG 0+500 – 0+600, DD.2
 • trwa wykonywanie wykopu na odcinku TG 0+300 – 0+600
 • zakończono prace związane z podbudowa zasadnicza na odcinku 0+900 – 2+500 strona lewa
 • trwa wykonywanie skropienia emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa na odcinku 0+940 – 1+7800 strona lewa
 • trwa wykonywanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego na odcinku 1+315 – 2+350 strona lewa
 • trwa wykonywanie nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca na odcinku 0+941 – 1+900 strona lewa

 

Roboty mostowe

 • trwa montaż kotew kap chodnikowych na obiekcie WD-01
 • trwa montaż krawężników na ustroju nośnym z wbijaniem kotew kompozytowych na obiekcie WD-01
 • rozpoczęto rozbiórkę poprzecznicy P2 oraz demontaż konsol z układu nośnego na obiekcie WD-02
 • rozpoczęto betonowanie szalunków na obiektach WD-01 oraz WD-02
 • trwa rozbiórka ścianek zaplecznych P1 oraz P3 na obiekcie WD-01
 • trwa układanie drenażu prefabrykowanego za i pod krawężnikiem na obiekcie WD-01
 • rozpoczęto malowanie izolacji w płynie korpusów na obiektach WD-01 oraz WD-02

 

Roboty branżowe

 • rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej w okolicy obiektu WD-01 oraz w km 0+800
 • rozpoczęto budowę kanału technologicznego w rejonie ronda Hakena
 • trwają prace związane z budową zbiornika ZR3

 

 

Aktualny postęp robót na dzień 12.08.2022 r.

 

Roboty drogowe:

 • trwają prace związane z wykonywaniem nasypu na odcinku TG 0+200 – 0+300, DD.2
 • trwają prace związane z wykonywaniem wykopu na odcinku TG 0+300 – 0+600
 • zakończono wykonywanie warstwy mrozoochronnej na odcinku TG 0+650 – 0+850 strona lewa i prawa
 • trwają prace związane z podbudową zasadniczą na odcinku 0+900 – 2+500 po stronie lewej
 • trwają prace związane w wykonywaniem skropienia emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa na odcinku 0+910 – 2+300 strona lewa
 • trwa wykonywanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego na odcinkach 3+645 -3+992,88 strona lewa, 3+955 – 4+010 przewiązka; 3+965 – 4+010 strona prawa
 • trwają prace związane z wykonywaniem skropienia asfaltową podbudowy z betonu asfaltowego na odcinkach 2+850 – 4+010 strona prawa; 3+955 – 4+010 przewiązka; 3+835 – 3+992,88 strona lewa
 • trwa wykonywanie warstwy wiążącej nawierzchni z z betonu asfaltowego na odcinkach 2+850 – 4+010 strona prawa; 3+955 – 4+010 przewiązka; 3+835 – 3+992,88 strona lewa

 

Roboty mostowe

 • zakończono deskowanie ścianki zaplecznej w osi 1 i 3 obiektu WD-01
 • trwa betonowanie ścianek zaplecznych P1 i P3 obiektu WD-01
 • rozpoczęto rozbiórkę deskowań układu nośnego na obiekcie WD-02
 • rozpoczęto montaż kotew kap chodnikowych na obiekcie WD-02

 

Roboty branżowe

 • trwają prace związane z budową zbiornika ZR3
 • trwają prace związane z przebudową kanalizacji deszczowej w kilometrze 0+800
 • trwa wykonywanie kanalizacji deszczowej w kilometrze 0+200

 

Aktualny postęp robót na dzień 05.08.2022 r.

 

Roboty drogowe:

 • trwają prace związane z wykonywaniem nasypu na odcinku TG 0+200 – 0+300, DD.2
 • trwają prace związane z wykonywaniem wykopu na odcinku TG 0+300 – 0+600
 • zakończono wykonywanie warstwy mrozoochronnej w rejonie Łącznicy 3
 • trwa wykonywanie warstwy mrozoochronnej na odcinku TG 0+650 – 0+850 strona lewa i prawa
 • trwają prace związane z podbudową zasadniczą na odcinku 0+900 – 2+500 po stronie lewej
 • zakończono prace związane z podbudową pomocniczą na odcinku 1+500 – 2+500 strona prawa
 • zakończono wykonywanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku 1+010 – 1+830
 • trwa wykonywanie podbudowy zasadnicza z betonu asfaltowego na odcinku 2+850 – 4+010 po stronie prawej, 2+850 – 3+982  po stronie lewej
 • rozpoczęto skropienie emulsją asfaltową podbudowy z betonu asfaltowego na odcinku 0+900 – 2+500, 2+800 – 3+275 po stronie prawej
 • rozpoczęto wykonywanie warstwy wiążącej nawierzchni z z betonu asfaltowego na odcinku 2+850 – 4+010 po stronie prawej, 2+850 – 3+982 po stronie lewej

 

Roboty mostowe

 • trwa deskowanie ścianki zaplecznej w osi 1 i 3 obiektu WD-01
 • zakończono wykonywanie izolacji grubej z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowej pod kapami chodnikowymi na obiekcie WD-01

 

Roboty branżowe

 • trwają prace związane z budową zbiornika ZR3
 • trwają prace związane z przebudową kanalizacji deszczowej w kilometrze 0+800
 • trwa wykonywanie kanalizacji deszczowej w kilometrze 0+200

 

Aktualny postęp robót na dzień 29.07.2022 r.

 

Roboty drogowe:

 • trwają prace związane z wykonywaniem nasypu na odcinku TG 0+200 – 0+300, DD.2
 • trwają prace związane z podbudową pomocniczą na odcinku 1+500 – 2+500 po stronie prawej
 • zakończono prace związane z podbudową zasadniczą na odcinku 2+800 – 3+780 strona lewa i prawa, 0+900 – 2+500 strona prawa
 • trwają prace związane z wykonywaniem wykopu na odcinku TG 0+300 – 0+400
 • zakończono wykonywanie podbudowy zasadnicza z betonu asfaltowego na odcinku 0+900 – 2+500, 2+800 – 3+275 po stronie prawej
 • zakończono skropienie emulsją asfaltową podbudowy z KŁSM na odcinku 0+900 – 2+500, 2+850 – 4+010 po stronie prawej
 • zakończono skropienie emulsją asfaltową podbudowy z betonu asfaltowego na odcinku 0+900 – 2+500, 2+800 – 3+275 po stronie prawej
 • rozpoczęto wykonywanie warstwy wiążącej nawierzchni z z betonu asfaltowego na odcinku 0+900 – 2+500 po stronie prawej

 

Roboty mostowe

 • zakończono betonowanie układu nośnego na obiekcie WD-02
 • zakończono zbrojenie układu nośnego na obiekcie WD-02

 

Roboty branżowe

 • trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej oraz melioracją w okolicy obiektu WD-01
 • trwają prace związane z budową zbiornika ZR3
 • trwają prace związane z przebudową kanalizacji deszczowej w kilometrze 0+800
 • zakończono budowa kanału technologicznego na odcinku WD-01 – WD-02

 

Aktualny postęp robót na dzień 22.07.2022 r.

 

Roboty drogowe:

 • trwają prace związane z wykonywaniem nasypu na odcinku TG 0+200 – 0+300, DD.2
 • trwają prace związane z podbudową pomocniczą na odcinku 1+500 – 2+500 po stronie prawej
 • trwają prace związane z podbudową zasadniczą na odcinku 2+800 – 3+780, 0+800 – 1+500, 2+000 – 2+550 strona prawa
 • zakończono prace związane ze skarpowaniem na odcinku Rondo II, łącznica 2 i 4
 • zakończono prace związane z podbudową pomocniczą na odcinku 2+800 – 3+700 po stronie lewej
 • trwają prace związane z wykonywaniem wykopu na odcinku TG 0+300 – 0+400

 

Roboty mostowe

 • trwają prace związane z deskowaniem układu nośnego na obiekcie WD-02
 • trwają prace związane ze zbrojeniem układu nośnego na obiekcie WD-02

 

Roboty branżowe

 • trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej oraz melioracją w okolicy obiektu WD-01
 • trwają prace związane z budową zbiornika ZR3
 • trwają prace związane z przebudową kanalizacji deszczowej w kilometrze 0+800
 • trwa budowa kanału technologicznego na odcinku WD-01 – WD-02

 

Aktualny postęp robót na dzień 15.07.2022 r.

 

Roboty drogowe:

 • trwają prace związane z wykonywaniem nasypu na odcinku TG 0+200 – 0+300, DD.2
 • zakończono prace związane z podbudową pomocniczą na odcinku 1+750 – 1+800 po stronie prawej
 • trwają prace związane z podbudową zasadniczą na 2+800 – 3+780, 0+800 – 1+500, 2+000 – 2+550 strona prawa
 • trwają prace związane ze skarpowaniem na odcinku Rondo II, łącznica 2 i 4
 • zakończono układanie cieku korytkowego na odcinku 1+630 – 1+990 strona lewa i prawa, 2+800 – 3+220 strona lewa, 1+990 – 2+189 strona lewa i prawa

 

Roboty mostowe

 • trwają prace związane z deskowaniem układu nośnego na obiekcie WD-02
 • trwają prace związane ze zbrojeniem układu nośnego na obiekcie WD-02

 

Roboty branżowe

 • trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej oraz melioracją w okolicy obiektu WD-01
 • trwają prace związane z budową zbiornika ZR3
 • trwają prace związane z przebudową kanalizacji deszczowej w kilometrze 0+800, zakończono prace w kilometrze 0+200
 • zakończono układanie kabli oświetleniowych w rejonie obiektu WD-01
 • trwa budowa kanału technologicznego na odcinku WD-01 – WD-02

 

Aktualny postęp robót na dzień 08.07.2022 r.

 

Roboty drogowe:

 • trwają prace związane z wykonywaniem nasypu na odcinku TG 0+200 – 0+300, DD.2
 • zakończono roboty ziemne na odcinku 1+700 – 1+800 strona lewa i prawa
 • zakończono prace związane z warstwą ulepszonego podłoża na odcinku 1+700 – 1+800 strona prawa
 • trwają prace związane z podbudową zasadniczą na 2+800 – 3+780, 0+800 – 1+500, 2+000 – 2+550 strona prawa
 • trwają prace związane ze skarpowaniem na odcinku Rondo II, łącznica 2 i 4
 • zakończono układanie cieku korytkowego na odcinku 3+780 – 4+020 strona prawa, 3+750 – 3+955 strona lewa

 

Roboty mostowe

 • trwają prace związane z deskowaniem układu nośnego na obiekcie WD-02
 • trwają prace związane ze zbrojeniem układu nośnego na obiekcie WD-02

 

Roboty branżowe

 • trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej oraz melioracją w okolicy obiektu WD-01
 • trwają prace związane z budową zbiornika ZR3
 • trwają prace związane z przebudową kanalizacji deszczowej na odcinku 0+800 – 0+200
 • zakończono układanie kabli oświetleniowych w rejonie ronda tymczasowego

 

Aktualny postęp robót na dzień 01.07.2022 r.

 

Roboty drogowe:

 • trwają prace związane z wykonywaniem nasypu na odcinku TG 0+200 – 0+300, DD.2
 • zakończono prace związane z warstwą mrozoochronną oraz podbudową pomocniczą na odcinku DG – 2.1 0 – 0+250
 • trwają prace związane z wykonaniem podbudowy zasadniczej na odcinku 2+800-3+780 strona prawa

 

Roboty mostowe

 • trwają prace związane z montażem podparcia (tarcze) podpory P2 na obiekcie WD-02
 • rozpoczęto zbrojenie układu nośnego na obiekcie WD-02
 • trwają prace związane z montażem belek T na obiekcie WD-02

 

Roboty branżowe

 • zakończono roboty ziemne związane z przebudową rowu melioracyjnego „A” oraz zbiornika ZB2 w okolicy obiektu WD-01
 • trwają prace związane z przebudową kolizji kanalizacji deszczowej w na odcinku 0+200
 • trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej oraz melioracją w okolicy obiektu WD-01
 • trwają prace związane z budową zbiornika ZR3
 • zakończono prace związane z budową kanału technologicznego w okolicy ronda tymczasowego i obiektu WD-02
 • zakończono prace związane z budową oświetlenia drogowego w okolicy ronda II

 

Aktualny postęp robót na dzień 24.06.2022 r.

 

Roboty drogowe:

 • trwają prace związane z wykonywaniem nasypu na odcinku TG 0+200 – 0+300, DD.2
 • zakończono prace związane z warstwą mrozoochronną oraz podbudową pomocniczą na węźle Przecław (Rondo II, łącznica II i lącznica IV)
 • zakończono prace związane z warstwą ulepszonego podłoża oraz gruntocementem na odcinku DD.4
 • rozpoczęto prace związane z wykonaniem podbudowy zasadniczej na odcinku 2+800-3+780 strona prawa

 

Roboty mostowe

 • trwają prace związane z montażem podparcia (tarcze) podpory P2 na obiekcie WD-02
 • zakończono prace związane z deskowaniem i betonowaniem skrzydła prawego podpory P1 na obiekcie WD-02

 

Roboty branżowe

 • trwają roboty ziemne związane z przebudową rowu melioracyjnego „A” oraz zbiornika ZB2 w okolicy obiektu WD-01
 • trwają prace związane z przebudową kolizji kanalizacji deszczowej w na odcinku 0+200
 • trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej oraz melioracją w okolicy obiektu WD-01
 • trwają prace związane z budową kanału technologicznego w okolicy ronda tymczasowego i obiektu WD-02
 • rozpoczęto prace związane z budową oświetlenia drogowego w okolicy ronda II

 

Aktualny postęp robót na dzień 17.06.2022 r.

 

Roboty drogowe:

 • trwają prace związane z wykonywaniem nasypu na odcinku TG 0+600 – 0+700, DD.2
 • zakończono prace związane z warstwą mrozoochronną na węźle Przecław (Rondo II, łącznica II i lącznica IV)

 

Roboty mostowe

 • trwają prace związane z montażem podparcia (tarcze) podpory P2 na obiekcie WD-02
 • zakończono prace związane z deskowaniem i betonowaniem skrzydła lewego podpory P1 na obiekcie WD-02

 

Roboty branżowe

 • trwają roboty ziemne związane z przebudową rowu melioracyjnego „A” oraz zbiornika ZB2 w okolicy obiektu WD-01
 • trwają prace związane z przebudową kolizji kanalizacji deszczowej w na odcinku 0+200
 • trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej oraz melioracją w okolicy obiektu WD-01
 • zakończono prace związane z budową zasilania na odcinku TG 1+450-2+800
 • zakończono prace związane z budową oświetlenia drogowego na odcinku TG 0+900-2+800

 

Aktualny postęp robót na dzień 10.06.2022 r.

 

Roboty drogowe:

 • trwają prace związane z wykonywaniem nasypu na odcinku TG 0+100 – 0+200, DD.2 0+000-0+400
 • trwają roboty ziemne na odcinku DG2.1 0+215- 0+250
 • zakończono prace związane z usuwaniem humusu na odcinku TG 0+400-0+500
 • zakończono prace związane z warstwą mrozoochronną na odcinku 1+800-2+000 strona lewa i prawa

 

Roboty mostowe

 • trwają prace związane ze zbrojeniem i deskowaniem skrzydeł na obiekcie WD-02
 • zakończono demontaż podparcia I etapu poprzecznic na obiekcie WD-02

 

Roboty branżowe

 • trwają roboty ziemne związane z przebudową rowu melioracyjnego „A” oraz zbiornika ZB2 w okolicy obiektu WD-01
 • trwają prace związane z przebudową kolizji kanalizacji deszczowej w na odcinku 0+200
 • trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej oraz melioracją w okolicy obiektu WD-01
 • trwają prace związane z budową zasilania na odcinku TG 1+450-2+800
 • trwają prace związane z budową oświetlenia drogowego na odcinku TG 0+900-2+800

 

Aktualny postęp robót na dzień 03.06.2022 r.

 

Roboty drogowe:

 • trwają prace związane z wykonywaniem nasypu na odcinku TG 0+100 – 0+200
 • trwają roboty ziemne w okolicy DG2.2
 • zakończono prace związane z usuwaniem humusu na odcinku DD2 0+000-0+400, TG 0+500-0+699
 • trwają prace związane z warstwą mrozoochronną na odcinku 1+800-2+000 strona lewa i prawa

 

Roboty mostowe

 • zakończono prace związane z deskowaniem i betonowaniem I etapu poprzecznic na obiekcie WD-02
 • zakończono montaż podparcia I etapu poprzecznic na obiekcie WD-02

 

Roboty branżowe

 • trwają roboty ziemne związane z przebudową rowu melioracyjnego „A” oraz zbiornika ZB2 w okolicy obiektu WD-01
 • trwają prace związane z przebudową kolizji kanalizacji deszczowej w na odcinku 0+200
 • trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej oraz melioracją w okolicy obiektu WD-01

 

 

Aktualny postęp robót na dzień 27.05.2022 r.

 

Roboty drogowe:

 • trwają prace związane z wykonywaniem nasypu na odcinku TG 0+000 – 0+200, 0+700-0+800
 • trwają roboty ziemne w okolicy DG2.2
 • zakończono prace związane z wykonywaniem warstwy ulepszonego podłoża na odcinku 1+800 – 1+900
 • zakończono prace związane z warstwą mrozoochronną na odcinku 0+850-1+750  po stronie lewej, w okolicy węzła Przecław (Rondo I , łącznica 1 , DG 2.1) po stronie lewej
 • zakończono prace związane z podbudową pomocniczą na odcinku1+500 – 1+700 strona prawa, w okolicy łącznicy 1 , DG 2.1 po stronie prawej

 

Roboty mostowe

 • zakończono prace związane ze zbrojeniem, deskowaniem i betonowaniem skrzydeł na obiekcie WD-02
 • rozpoczęto prace związane montażem podparcia I etapu poprzecznic na obiekcie WD-02

 

Roboty branżowe

 • trwają roboty ziemne związane z przebudową rowu melioracyjnego „A” oraz zbiornika ZB2 w okolicy obiektu WD-01
 • rozpoczęto prace związane z przebudową kolizji kanalizacji deszczowej w na odcinku 0+200
 • trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej oraz melioracją w okolicy obiektu WD-01

 

Aktualny postęp robót na dzień 20.05.2022 r.

 

Roboty drogowe:

 • trwają prace związane z wykonywaniem nasypu – TG na odcinku 0+000 – 0+200, 0+700 – 0+800
 • trwają roboty ziemne w okolicy DG2.2
 • trwają prace związane z wykonywaniem warstwy ulepszonego podłoża na odcinku 1+800 – 1+900
 • trwają prace związane z warstwą mrozoochronną na odcinku 0+850-1+750  po stronie lewej, w okolicy węzła Przecław (Rondo I , łącznica 1 , DG 2.1) po stronie lewej
 • trwają prace związane z podbudową pomocniczą na odcinku1+500 – 1+700 strona prawa, w okolicy łącznicy 1 , DG 2.1 po stronie prawej

 

Roboty mostowe

 • zakończono prace związane z rozdeskowaniem ścianek zaplecznych i ciosów podłożyskowych na obiekcie WD-02
 • zakończono prace związane montażem łożysk na obiekcie WD-02
 • zakończono prace związane z układaniem rury drenażowej na obiekcie WD-01

 

Roboty branżowe

 • trwają roboty ziemne związane z przebudową rowu melioracyjnego „A” oraz zbiornika ZB2 w okolicy obiektu WD-01
 • zakończono prace związane z przebudową kolizji kanalizacji deszczowej w na odcinku 0+200
 • trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej oraz melioracją w okolicy obiektu WD-01

 

Aktualny postęp robót na dzień 13.05.2022 r.

 

Roboty drogowe:

 • trwają prace związane z wykonywaniem nasypu w okolicy DG-1 oraz TG na odcinku 0+000 – 0+200
 • trwają roboty ziemne w okolicy DG2.2
 • zakończono prace związanej z wykonywaniem warstwy ulepszonego podłoża w rejonie węzła Przecław
 • trwają prace związane z warstwą mrozoochronną na odcinku 0+850 – 1+750 po stronie lewej, prace po stronie prawej, na tym odcinku zostały zakończone
 • zakończono prace związane z podbudową pomocniczą na odcinku 0+850-1+500 po stronie prawej

 

Roboty mostowe

 • zakończono prace związane z deskowaniem ścianek zaplecznych i ciosów podłożyskowych na obiekcie WD-02
 • zakończono prace związane z betonowaniem ścianek zaplecznych i ciosów podłożyskowych na obiekcie WD-02

 

Roboty branżowe

 • trwają roboty ziemne związane z przebudową rowu melioracyjnego „A” oraz zbiornika ZB2 w okolicy obiektu WD-01
 • trwają prace związane z przebudową kolizji kanalizacji deszczowej w na odcinku 0+200
 • trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej w okolicy obiektu WD-01

 

Aktualny postęp robót na dzień 06.05.2022 r.

 

Roboty drogowe:

 • trwają prace związane z wykonywaniem nasypu w okolicy DG-1
 • zakończono roboty ziemne w okolicy Rondo I Rondo II
 • trwają roboty ziemne na odcinku TG 1+800 – 1+900
 • trwają prace związane z warstwą mrozoochronną na odcinku 0+850 – 1+750 po stronie lewej i prawej
 • zakończono prace związane z podbudową pomocniczą na odcinku 2+250 – 2+650 po stronie prawej

 

Roboty mostowe

 • trwają prace związane z deskowaniem ścianek zaplecznych i ciosów podłożyskowych na obiekcie WD-02
 • zakończono prace związane z deskowaniem korytka pod drenaż za przyczółkiem – korpus P1 na obiekcie WD-01

 

Roboty branżowe

 • trwają roboty ziemne związane z przebudową rowu melioracyjnego „A” oraz zbiornika ZB2 w okolicy obiektu WD-01
 • trwają prace związane z przebudową kolizji kanalizacji deszczowej w na odcinku 0+200
 • trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej w okolicy obiektu WD-01

 

Aktualny postęp robót na dzień 29.04.2022 r.

 

Roboty drogowe:

 • trwają prace związane z wykonywaniem nasypu w okolicy DG-1
 • trwają roboty ziemne w okolicy Rondo I Rondo II
 • zakończono prace związane z odhumusowaniem w okolicy zbiornika ZR3
 • zakończono prace związane z warstwą mrozoochronną na odcinku 2+250 – 2+650 po stronie prawej
 • zakończono prace związane z podbudową pomocniczą na odcinku 2+500 – 2+650 po stronie lewej

 

Roboty mostowe

 • zakończono prace związane z rozdeskowaniem poprzecznic P1-P3 na obiekcie WD-02
 • rozpoczęto prace związane z deskowaniem ścianek zaplecznych i ciosów podłożyskowych na obiekcie WD-02
 • trwają prace związane z deskowaniem korytka pod drenaż za przyczółkiem – korpus P1 na obiekcie WD-01

 

Roboty branżowe

 • trwają roboty ziemne związane z przebudową rowu melioracyjnego „A” oraz zbiornika ZB2 w okolicy obiektu WD-01
 • zakończono prace związane z przebudową kolizji kanalizacji deszczowej w okolicy ronda nr 1
 • rozpoczęto  prace związane z przebudową kolizji kanalizacji deszczowej w na odcinku 0+200
 • trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej w okolicy obiektu WD-01
 • zakończono prace związane z usuwaniem kolizji Enea Operator w okolicy ronda tymczasowego

 

Aktualny postęp robót na dzień 22.04.2022 r.

 

Roboty drogowe:

 • trwają prace związane z wykonywaniem nasypu w okolicy DG-1
 • trwają prace w okolicy Rondo I Rondo II
 • trwają prace związane z odhumusowaniem w okolicy zbiornika ZR3

 

Roboty mostowe

 • trwają prace związane z rozdeskowaniem poprzecznic P1-P3 na obiekcie WD-02
 • trwają prace związane zasypką korpusu P1 i P3 na obiekcie WD-01

 

Roboty branżowe

 • trwają roboty ziemne związane z przebudową rowu melioracyjnego „A” oraz zbiornika ZB2 w okolicy obiektu WD-01
 • zakończono prace związane z budową kanału technologicznego – przepusty w rejonie obiektu WD-01
 • trwają prace związane z przebudową kolizji kanalizacji deszczowej w okolicy ronda nr 1
 • trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej w okolicy obiektu WD-01

 

Aktualny postęp robót na dzień 15.04.2022 r.

 

Roboty drogowe:

 • zakończono prace związane z warstwą ulepszonego podłoża na odcinku 1+200 – 1+750 strona lewa i prawa
 • trwają prace w okolicy Rondo I Rondo II
 • trwają prace związane z odhumusowaniem w okolicy zbiornika ZR3

 

Roboty mostowe

 • trwają prace związane z deskowaniem i betonowaniem poprzecznic P1-P3 na obiekcie WD-02
 • trwają prace związane zasypką korpusu P1 i P3 na obiekcie WD-01

 

Roboty branżowe

 • trwają roboty ziemne związane z przebudową rowu melioracyjnego „A” oraz zbiornika ZB2 w okolicy obiektu WD-01
 • zakończono prace związane z budową kanalizacji deszczowej na odcinkach TG 1+400 – 1+600
 • trwają prace związane z przebudową kolizji kanalizacji deszczowej w okolicy ronda nr 1
 • trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej w okolicy obiektu WD-01

 

Aktualny postęp robót na dzień 08.04.2022 r.

 

Roboty drogowe:

 • zakończono prace związane z warstwą ulepszonego podłoża na odcinku 1+850 – 2+650 strona lewa i prawa
 • trwają prace związane z nasypem – DG 1
 • zakończono prace związane z nasypem TG na odcinku 1+200 – 1+500; 2+100 -2+600
 • trwają prace związane z odhumusowaniem w okolicy zbiornika ZR3

 

Roboty mostowe

 • trwają prace związane z deskowanie i dozbrojeniem poprzecznic P1-P3 na obiekcie WD-02
 • trwają prace związane zasypką korpusu P1 i P3 na obiekcie WD-01

 

Roboty branżowe

 • trwają roboty ziemne związane z przebudową rowu melioracyjnego „A” oraz zbiornika ZB2 w okolicy obiektu WD-01
 • trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej na odcinkach TG 1+400 – 1+600
 • trwają prace związane z przebudową kolizji kanalizacji deszczowej w okolicy obiektu WD-01

 

Aktualny postęp robót na dzień 01.04.2022 r.

 

Roboty drogowe:

 • trwają prace związane z warstwą ulepszonego podłoża na odcinku 2+200 – 2+500 strona lewa i prawa
 • trwają prace związane z nasypem – DG 1 oraz TG na odcinku 2+200 – 2+700, 2+100 – 2+600
 • rozpoczęto odhumusowanie w okolicy zbiornika ZR3

 

Roboty mostowe

 • zakończono betonowanie filarów w osi P2 na obiekcie WD-02
 • zakończono zbrojenie poprzecznic P1-P3 na obiekcie WD-02
 • trwają prace związane z deskowaniem korpusu P3 na obiekcie WD-02
 • trwają prace związane zasypką korpusu P1 na obiekcie WD-01

 

Roboty branżowe

 • trwają roboty ziemne związane z przebudową rowu melioracyjnego „A” oraz zbiornika ZB2 w okolicy obiektu WD-01
 • trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej na odcinkach TG 2+000 – 2+150 oraz przy Rondo nr 1
 • trwają prace związane z przebudową kolizji kanalizacji deszczowej w okolicy obiektu WD-01

 

Aktualny postęp robót na dzień 25.03.2022 r.

 

Roboty drogowe:

 • zakończono prace związane z warstwą mrozoochronną na odcinku 2+800 – 3+450 strona lewa, 2+800 – 3+550 strona prawa
 • trwają prace związane z warstwą ulepszonego podłoża na odcinku 2+200 – 2+500 strona lewa i prawa
 • trwają prace związane z nasypem – DG-1
 • rozpoczęto prace związane z nasypem na odcinku 2+000 – 2+700

 

Roboty mostowe

 • rozpoczęto prace związane z betonowaniem filarów w osi P2 na obiekcie WD-02
 • trwają prace związane ze zbrojeniem korpusu P1 na obiekcie WD-02

 

Roboty branżowe

 • trwają roboty ziemne związane z przebudową rowu melioracyjnego „A” oraz zbiornika ZB2 w okolicy obiektu WD-01
 • zakończono prace związane z budową kanalizacji deszczowej na odcinkach 1+275 – 1+375, 2+000 – 2+150
 • trwają prace związane z przebudową kolizji kanalizacji deszczowej w okolicy obiektu WD-01
 • zakończono prace związane z budową kanału technologicznego w rejonie km 1+570

 

 

Aktualny postęp robót na dzień 18.03.2022 r.

 

Roboty drogowe:

 • zakończono prace związane z warstwą mrozoochronną na odcinku 2+800 – 3+450 strona lewa, 2+800 – 3+550 strona prawa
 • trwają prace związane z warstwą ulepszonego podłoża na odcinku 2+200 – 2+500 strona lewa i prawa
 • trwają prace związane z nasypem – DG-1
 • zakończono prace porządkowe w okolicy Ronda nr 1 i 2

 

Roboty mostowe

 • rozpoczęto prace związane ze zbrojeniem i deskowaniem filarów w osi P2 na obiekcie WD-02
 • zakończono prace związane z izolacją cienką fundamentu P2 na obiekcie WD-02
 • zakończono prace związane z izolacją cienką korpusów i filarów na obiekcie WD-01
 • trwają prace związane ze zbrojeniem korpusu P1 i P3 na obiekcie WD-02
 • zakończono prace związane z zasypką fundamentów P1, P2, P3 na obiekcie WD-02

 

Roboty branżowe

 • trwają roboty ziemne związane z przebudową rowu melioracyjnego „A” w okolicy obiektu WD-01
 • zakończono prace związane z budową kanalizacji deszczowej na DD-1 km 0+260, DD-1 km 0+675
 • trwają prace związane z przebudową kolizji kanalizacji deszczowej w okolicy obiektu WD-01

 

 

Aktualny postęp robót na dzień 11.03.2022 r.

 

Roboty drogowe:

 • trwają prace związane z warstwą mrozoochronną na odcinku 2+800 – 3+450 strona prawa i lewa
 • zakończono prace związane z nasypem – DG-1
 • trwają prace porządkowe w okolicy Ronda nr 1 i 2

 

Roboty mostowe

 • trwają prace związane ze zbrojeniem fundamentu w osi P2 na obiekcie WD-02
 • zakończono prace związane z betonowaniem fundamentu P2 na obiekcie WD-02
 • trwają prace związane ze zbrojeniem korpusu P1 i P3 na obiekcie WD-02
 • rozpoczęto prace związane z izolacją cienką fundamentów P1 i P3 na obiekcie WD-02

 

 

Aktualny postęp robót na dzień 04.03.2022 r.

 

Roboty drogowe:

 • zakończono prace związane z warstwą mrozoochronną na odcinku 3+900-4+070 strona prawa
 • zakończono prace związane z podbudową pomocniczą na odcinku 3+900-4+070 strona prawa
 • zakończono prace związane z podłożem pod nasyp – DG-1

 

Roboty mostowe

 • trwają prace związane z rozdeskowaniem układu nośnego obiektu WD-01
 • trwają prace związane ze zbrojeniem fundamentów podpory P2 na obiekcie WD-02

 

 

Aktualny postęp robót na dzień 25.02.2022 r.

 

Roboty drogowe

 • zakończono prace związane z podbudową pomocniczą na odcinkach 3+700-3+900 strona lewa, 3+500-3+900 strona prawa
 • trwają prace związane z wycinką drzew w rejonie rowu A

 

Roboty mostowe

 • trwają prace związane z rozdeskowaniem układu nośnego na obiekcie WD-01
 • trwają prace związane ze zbrojeniem fundamentu podpory na obiekcie WD-02

 

 

Aktualny postęp robót na dzień 18.02.2022 r.

 

Roboty mostowe

 • rozpoczęto prace związane z rozdeskowaniem układu nośnego na obiekcie WD-01
 • trwają prace związane ze zbrojeniem fundamentu podpory na obiekcie WD-02

 

Roboty branżowe

 • zakończono prace związane z przebudową kolizji kanalizacji deszczowej w okolicy  obiektu WD-01

 

 

Aktualny postęp robót na dzień 11.02.2022 r.

 

Roboty mostowe

 • zakończono prace związane z deskowaniem i zbrojeniem układu nośnego na obiekcie WD-01

 

Roboty branżowe

 • trwają prace związane z przebudową kolizji kanalizacji deszczowej w okolicy  obiektu WD-01
 • zakończono prace związane z usunięciem kolizji elektrycznych w okolicy ronda Hakena
 • zakończono prace związane z usunięciem kolizji elektrycznych w okolicy ronda tymczasowego

 

 

Aktualny postęp robót na dzień 04.02.2022 r.

 

Roboty mostowe

 • trwają prace związane z deskowaniem i zbrojeniem układu nośnego na obiekcie WD-01

 

Roboty branżowe

 • trwają prace związane z przebudową kolizji kanalizacji deszczowej w okolicy ronda Hakena
 • trwają prace związane z usunięciem kolizji elektrycznych w okolicy ronda Hakena
 • trwają prace związane z usunięciem kolizji elektrycznych w okolicy ronda tymczasowego

 

 

Aktualny postęp robót na dzień 28.01.2022 r.

 

Roboty drogowe

 • trwają prace z odhumusowywaniem w okolicy obiektu WD-01

 

Roboty mostowe

 • trwają prace związane z deskowaniem układu nośnego na obiekcie WD-01

 

Roboty branżowe

 • trwają prace związane z przebudową kolizji kanalizacji deszczowej w okolicy ronda Hakena
 • trwają prace związane z usunięciem kolizji elektrycznych w okolicy ronda Hakena
 • zakończono prace związane z budową kanału technologicznego w okolicy obiektu WD-01

 

 

Aktualny postęp robót na dzień 21.01.2022 r.

 

Roboty mostowe

 • trwają prace związane z deskowaniem układu nośnego na obiekcie WD-01
 • zakończono prace związane z betonem podkładowy na podporze P2- obiekt WD-02

 

Roboty branżowe

 • trwają prace związane z przebudową kolizji kanalizacji deszczowej w okolicy ronda Hakena
 • trwają prace związane z przebudową kolizji z wodociągiem w okolicy ronda Hakena
 • trwają prace związane z budową kanału technologicznego w okolicy obiektu WD-01

 

 

Aktualny postęp robót na dzień 14.01.2022 r.

 

Roboty mostowe

 • trwają prace związane z deskowaniem układu nośnego na obiekcie WD-01
 • trwają prace związane z wykopem i wzmocnieniem podłoża pod podporą P2 na obiekcie WD-02

 

Roboty branżowe

 • trwają prace związane z przebudową kolizji kanalizacji deszczowej w okolicy ronda Hakena
 • trwają prace związane z przebudową kolizji z wodociągiem w okolicy ronda Hakena
 • trwają przygotowania do rozpoczęcia prac związanych z budową kanału technologicznego

 

W związku z zaplanowaną przez Wykonawcę przerwą świąteczno zimową w okresie 22.12.2021 r. – 09.01.2022 r., przy planowanym wznowieniu prac 10.01.2022 r., kolejna aktualizacja postępu robót zostanie opublikowana 14.01.2022 r.

 

Aktualny postęp robót na dzień 17.12.2021 r.

 

Roboty drogowe

 • trwają prace związane z wykonywaniem wykopów na odcinku km 1+600 – 1+700
 • trwają prace związane z wykonywaniem nasypów w pobliżu ronda 2
 • trwają prace związane z warstwą mrozoochronną na odcinku 2+800 – 3+500;

 

Roboty mostowe

 • zakończono deskowanie układu nośnego na obiekcie WD-01
 • rozpoczęto prace związane ze zbrojeniem i betonowaniem fundamentów podpór P1 i P3 obiektu WD-02

 

Roboty branżowe

 • zakończono prace związane z przebudową kolizji kanalizacji sanitarnej w pobliżu ronda Hakena
 • trwają prace związane z przebudową kolizji sieci wodociągowej w pobliżu ronda Hakena
 • trwają prace związane przebudową kolizji kanalizacji deszczowej w pobliżu ronda Hakena
 • zakończono prace związane z przebudową kolizji z siecią gazową w okolicy ronda tymczasowego
 • trwają prace związane z przebudową kolizji z kanalizacją sanitarną w okolicy ronda tymczasowego
 • rozpoczęto prace związane z budową kanału technologicznego w okolicy obiektu WD-01

 

 

Aktualny postęp robót na dzień 10.12.2021 r.

 

Roboty drogowe

 • zakończono prace związane z profilowaniem podłoża na odcinku 1+500 – 1+700
 • zakończono prace związane z odhumusowywaniem dla odcinku 1+900-2+200
 • trwają prace związane z wykonywaniem nasypów w pobliżu ronda Hakena
 • trwają prace związane z warstwą mrozoochronną po stronie prawej na odcinku 3+700 – 3+500;

 

Roboty mostowe

 • zakończono montaż podparcia belek T na obiekcie WD-01
 • rozpoczęto prace związane ze zbrojeniem fundamentów podpór P1 i P3 obiektu WD-02

 

Roboty branżowe

 • trwają prace związane z przebudową kolizji kanalizacji sanitarnej w pobliżu ronda Hakena
 • trwają prace związane z przebudową kolizji sieci wodociągowej w pobliżu ronda Hakena
 • trwają prace związane przebudową kolizji kanalizacji deszczowej w pobliżu ronda Hakena
 • rozpoczęto prace związane z przebudową kolizji z siecią gazową w okolicy ronda tymczasowego
 • rozpoczęto prace związane z przebudową kolizji z kanalizacją sanitarną w okolicy ronda tymczasowego

 

 

Aktualny postęp robót na dzień 03.12.2021 r.

 

Roboty drogowe:

 • trwają prace związane z profilowaniem podłoża na odcinku 1+900 – 2+200
 • trwają prace związane z odhumusowywaniem dla odcinku 1+400-1+700
 • trwają prace związane z wykonywaniem wykopów na odcinku km 2+500 – 2+600
 • zakończono prace związane z warstwą mrozoochronną po stronie prawej na odcinku 3+700 – 3+992,88;

 

Roboty mostowe

 • trwają prace związane betonowaniem poprzecznic obiektu WD-01
 • rozpoczęto montaż podparcia belek T na obiekcie WD-01
 • rozpoczęto prace związane ze zbrojeniem fundamentów podpór P1 i P3 obiektu WD-02

 

Roboty branżowe

 • trwają prace związane z przebudową kolizji kanalizacji sanitarnej w pobliżu ronda Hakena
 • trwają prace związane z przebudową kolizji sieci wodociągowej w pobliżu ronda Hakena
 • trwają prace związane przebudową kolizji kanalizacji deszczowej w pobliżu ronda Hakena

 

 

Aktualny postęp robót na dzień 26.11.2021 r.

 

Roboty drogowe:

 • trwają prace związane z profilowaniem podłoża na odcinku 2+200-2+500
 • trwają prace związane z odhumusowywaniem dla odcinku 1+200-1+700; 1+800 – 1+900
 • zakończono prace związane z warstwą mrozoochronną po stronie prawej na odcinku 3+700 – 3+992,88;

 

Roboty mostowe

 • trwają prace związane ze zbrojeniem oraz deskowaniem poprzecznic obiektu WD-01

 

Roboty branżowe

 • zakończono prace związane z drenażem kanalizacji deszczowej na km 2+200
 • zakończono prace związane z układaniem rur osłonowych kanalizacji sanitarnej w pobliżu obiektu WD-02
 • rozpoczęto przebudowę kolizji wodociągowej w okolicy ronda Hakena
 • trwają prace związane przebudową kolizji kanalizacji deszczowej w okolicy ronda Hakena