Przebudowa drogi DK13 | Postęp prac i robót – Marzec 2019
17461
post-template-default,single,single-post,postid-17461,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-16.0.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Postęp prac i robót – Marzec 2019

Postęp prac i robót – Marzec 2019

Wykonawca od rozpoczęcia Kontraktu opracowuje dokumentację projektową.
W ramach opracowywanych dokumentacji technicznych Projektanci wykonali między innymi następujące czynności:
– Wykonawca przekazał po wprowadzonych uwagach Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych;
– Wykonawca przekazał po wprowadzonych uwagach Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
– Wykonawca przedłożył Projekt Robót Geologicznych, Projekt Robót Geologicznych – Hydrogeologia, Dodatek do Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej, Dodatek do Dokumentacji Hydrogeologicznej i Uzupełniające Badania Geotechniczne wraz z decyzjami zatwierdzającymi wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Policach oraz Urząd Marszałkowski w Szczecinie;

Od momentu rozpoczęcia Kontraktu odbywają się cyklicznie comiesięczne Rady Budowy oraz cotygodniowe Narady Techniczne. Podczas ww. narad omawiany jest między innymi postęp prac projektowych oraz plany przekazywania poszczególnych Dokumentów Wykonawcy.