Przebudowa drogi DK13 | Postęp prac i robót – Grudzień 2018
17451
post-template-default,single,single-post,postid-17451,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-16.0.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Postęp prac i robót – Grudzień 2018

Postęp prac i robót – Grudzień 2018

Wykonawca od rozpoczęcia Kontraktu opracowuje dokumentację projektową.

W ramach opracowywanych dokumentacji technicznych Projektanci wykonali między innymi następujące czynności:

– Wykonawca przekazał Projekt Budowlany do weryfikacji przez Inżyniera i Zamawiającego,

– Wykonawca opracował Analizę i Prognozę Ruchu oraz uzyskał zatwierdzenie wyników przez Departament Studiów w Warszawie,

– Wykonawca przekazał Koncepcję rozwiązań projektowych w rejonie Ronda Hakena do weryfikacji przez Inżyniera i Zamawiającego,

– Wykonawca przekazał Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych do weryfikacji przez Inżyniera i Zamawiającego,

– Wykonawca przekazał Plan Działań Ratowniczych i Plan Działań Utrzymaniowych do weryfikacji przez Inżyniera i Zamawiającego,

Od momentu rozpoczęcia Kontraktu odbywają się cyklicznie comiesięczne Rady Budowy oraz cotygodniowe Narady Techniczne. Podczas ww. narad omawiany jest między innymi postęp prac projektowych oraz plany przekazywania poszczególnych Dokumentów Wykonawcy.