Przebudowa drogi DK13 | Postęp prac i robót – Czerwiec, Lipiec 2019
17484
post-template-default,single,single-post,postid-17484,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-16.0.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Postęp prac i robót – Czerwiec, Lipiec 2019

Postęp prac i robót – Czerwiec, Lipiec 2019

W miesiącach Czerwiec , Lipiec 2019 r. Wykonawca wykonał następujące prace:

– Wykonawca uzyskał zatwierdzenie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej branży geodezyjnej (M-20.01.01 Wytyczenie geodezyjne drogowego obiektu inżynierskiego oraz D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych);

– Wykonawca uzyskał zatwierdzenie Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

– Wykonawca przedłożył dokumentacje geodezyjną i kartograficzną związaną z przejęciem na rzecz skarbu państwa nieruchomości oraz z ograniczonym sposobem korzystania z nieruchomości (podziały nieruchomości);

– Wykonawca przedłożył projekt stałej organizacji ruchu;

– Wykonawca przedłożył Plan Działań Ratowniczych;

– Wykonawca przedłożył Plan Działań Utrzymaniowych;

– Wykonawca przedłożył Projekty Architektoniczno – Budowlane w następujących branżach: drogowej, sanitarnej, mostowej, elektrycznej i teletechnicznej
– Wykonawca przedłożył Projekt Zagospodarowania Terenu.