Przebudowa drogi DK13 | Postęp prac i robót – czerwiec 2018
17416
post-template-default,single,single-post,postid-17416,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-16.0.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Postęp prac i robót – czerwiec 2018

Postęp prac i robót – czerwiec 2018

Wykonawca od rozpoczęcia Kontraktu opracowuje dokumentację projektową. W chwili obecnej najbardziej zaawansowanymi projektowo branżami są branża drogowa oraz branża mostowa.
W ramach opracowywanych dokumentacji technicznych Projektanci wykonali między innymi następujące czynności:

– Wykonawca opracował koncepcję projektową obwodnicy m. Warzymic i Przecławia, która została poddana analizie przez Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego,

– na podstawie opracowanej koncepcji przebiegu trasy Projektanci wystąpili z wnioskami o wydanie warunków technicznych usunięcia kolizji bądź uzgodnienia przedłożonych materiałów projektowych do gestorów sieci,

– Wykonawca opracował koncepcję rozwiązań projektowych w obrębie Ronda Hackena, która będzie podlegała uzgodnieniu przez m. Szczecin,

– Wykonawca przekazał w celu zaopiniowania przez Inżyniera oraz Zamawiającego Plan Działań Utrzymaniowych (PDU) oraz Plan Działań Ratowniczych (PDR).

W miesiącu czerwcu Wykonawca uzyskał zatwierdzenie opracowanej wcześniej mapy do celów projektowych w ośrodkach geodezyjnych w Policach i Szczecinie.

Od momentu rozpoczęcia Kontraktu odbywają się cyklicznie comiesięczne Rady Budowy oraz cotygodniowe Narady Techniczne. Podczas ww. narad omawiany jest między innymi postęp prac projektowych oraz planowanie realizacji kolejnych etapów dokumentacji projektowej.