Przebudowa drogi DK13 | Podwykonawcy
17388
page-template-default,page,page-id-17388,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-16.0.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

PODWYKONAWCY

Lp.

Podwykonawca/Usługodawca/Nazwa

Przedmiot umowy

Data zgłoszenia

1

BIURO KONSERWACJI PRZYRODY S.C. MAŁGORZATA ZIMNICKA I DAMIAN SPIECZYŃSKI

Nadzór Przyrodniczy oraz budowa płotków tymczasowych

21.04.2021

2

DIM PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW RYSZARD KOWALSKI

Opracowanie dokumentacji projektowej, PW, ST oraz instrukcji obsługi i konserwacji, raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, uzyskanie decyzji ZRID, nadzór autorski

29.04.2021

3

GISPRO SP. Z O.O.

Kompleksowa obsługa geodezyjna w pełnym zakresie przy realizacji inwestycji DK13

15.06.2021

4

MINERAL POLSKA Sp. z o.o.

Dostawy piasku

15.06.2021

5

POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o.

Transport kolejowy

17.05.2021

6

Agencja Ochrony Legion Sp. z o.o.

Świadczenie usług w zakresie monitoringu wizyjnego wraz z użyciem czujników ruchu przez Operatorów SMA, Interwencje PI, doraźna ochrona fizyczna

15.06.2021

7

TOM 2 Sp. z o.o.

Dostawy stali zbrojeniowej

20.07.2021

8

EKOTECH TRADE Sp. z o.o.

Dostawy spoiwa drogowego

16.08.2021

9

TRANS PAR Sp. z o.o.

Roboty budowlane polegające na odhummusowaniu,  wykonanie wykopów i nasypów

07.09.2021

10

THOMAS BETON sp. z o.o.

Dostawy betonu

27.09.2021

11

LAFARGE CEMENT S.A.

Dostawy cementu

04.10.2021

12

Maciej Ratajczak INWEST-INSTAL

Roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodno-kanalizacyjnej

08.10.2021

13

ZACHODNIOPOMORSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA TECHNICZNEGO TE-KOM Sp. z o.o.

Roboty budowlane polegające na usunięciu kolizji z istniejącą infrastrukturą

08.10.2021

16

CALCULUS Sp. z o.o.

Dostawy kruszyw

26.10.2021

15

ENERGO-MONTAŻ JANUSZ STRUZIK

Roboty budowlane w zakresie budowy elektroenergetycznych linii kablowych NN oraz budowa słupów oświetleniowych wraz z oprawami, stacji transformatorowych, budowy elektroenergetycznych linii kablowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, usunięcie kolizji w sieci elektroenergetycznej

19.10.2021

14

U-Tel Zakład Usług Telekomunikacyjnych Józef Uhle

Roboty budowlane polegające na usunięciu kolizji teletechnicznych

18.10.2021

17

GRUPA MCE ZAPAŚNIK I KONSTAŃCZAK Sp. j.

Roboty budowlane polegające na wykonaniu warstwy ulepszonego podłoża oraz warstwy mrozoochronnej

22.11.2021

18

MOSTY ŁÓDŹ S.A.

Dostawy prefabrykowanych strunobelek ustroju nośnego

17.11.2021

19

Nordkalk Sp. z o.o.

Dostawy – wypełniacz dodany- mączka wapienna

08.04.2021

20

BIREX F.U.H. RADOSŁAW BANASZYŃSKI

Usługi rozładunku wagonów i transportu kruszyw

30.04.2021

21

PKP CARGO S.A.

Przewóz koleją otoczaków, kamienia pokruszonego lub rozłupanego, żwiru, krzemienia w relacjach przewozowych

04.05.2021

22

KGHM METRACO S.A.

Sprzedaż mieszanki 0/31,5 do podbudowy z dostawą na bocznicę kolejową

17.05.2021

23

Rettenmaier Polska Sp. z o.o.

Dostawy 60 000 kg VIATOP PREMIUM

31.05.2021

24

ANNA Sp. z o.o.

Dostawy zbrojenia, zawiesiny do rozładunku stali oraz stopniowanie zbrojenia

02.07.2021

25

POLOCHEM WOJCIECH MISIURNY

Dostawy wetfix

15.07.2021

26

ULMA Construccion Polska S.A

Dostawy sklejki szalunkowej

02.08.2021

27

Usługi Sprzętem Budowlanym Robert Krywalewicz

Usługi sprzętem budowlanym

20.08.2021

28

HUNNEBECK POLSKA Sp. z o.o.

Dzierżawa deskowań oraz dostawca szalunków

17.09.2021

29

„CHOJNA BETON” Wytwórnia wyrobów betonowych sp. z o.o.

Dostawy wyrobów betonowych

17.09.2021

30

TRZUSKAWICA S.A.

Dostawy wapna

24.09.2021

31

Polskie Składy Armatury Sp. z o.o.

Dostawy rur polipropylenowych

04.10.2021

32

SEGUS Sp. z o.o.

Dostawy i montaż rur

04.10.2021

33

Auto-Transport Andrzej Obara (Dalszy Podwykonawca Trans-Par)

Roboty ziemne

11.10.2021

34

Auto-Komplex Honorata Tyburczy (Dalszy Podwykonawca Trans-Par)

Roboty ziemne

11.10.2021

35

ANNA Sp. z o.o.

Dostawy stali zbrojeniowej

26.10.2021

36

P.V. PREFABET KLUCZBORK S.A.

Dostawy rur i krućców

26.10.2021

37

SERVIS HR Sp. z o.o.

Usługi – drobne prace pomocnicze, porządkowe, organizacyjne związane z wykonywanymi robotami budowlano-montażowymi

27.09.2021

38

KPRM Infrastruktura Sp. z o.o.

Dostawa i montaż łożysk do obiektów WD-01, WD-02

09.11.2021

39

OPTEM Sp. z o.o.

Wykonanie projektu wykonawczego obiektu WD-02

13.12.2021

40

PHU COOX Smoliński Mariusz

Usługi sprzętem budowlanym wraz z obsługą

12.01.2022

41

Usługi Transportowe – Handlowe Janusz Kasprzyk

Usługi transportu kruszywa, frezu, ziemi, piasku, gruzu, masy, humusu

18.01.2022

42

ZACHODNIOPOMORSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA TECHNICZNEGO TE-KOM Sp. z o.o.

Roboty budowlane związane z budową kanału technologicznego

20.01.2022

43

Usługi Sprzętowe Samól Jolanta

Usługi sprzętowe wraz z obsługą – ładowarka teleskopowa

25.01.2022

44

Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe i Prefabrykacji Betonów „KAMAL” Sp. z o.o.

Dostawy elementów betonowych

25.01.2022

45

ViaCon Sp. z o.o.

Dostawy rur

04.02.2022

46

S-PROBUD Sp. z o.o.

Roboty budowlane – powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

24.02.2022

47

ViaCon Sp. z o.o.

Dostawy geowłókniny i geomembrany

28.02.2022

48

GEO GLOBE Sp. z o.o., Sp. k.

Dostawy

28.02.2022

49

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDOLOW USŁUGOWE 'EKOZIELEŃ’ DASZKOWSKI ADRIAN

Roboty budowlane – nasadzenia i pielęgnacja drzew

28.02.2022

50

FELMAX s.c. KRYSTYNA I FELIKS DUDEK & KAROLINA SKRABURSKA

Dostawy szpilek

08.03.2022

51

TOM-INWEST ANNA OLEJNIK

Usługi zgrzewania geomembrany

10.03.2022

52

FIRMA BUDOWLANA ELSTAL WITOLD KWAŚNY

Usługi – drobne prace pomocnicze, porządkowe, organizacyjne związane z wykonywanymi robotami budowlano-montażowymi

16.03.2022

53

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE RAFAŁ ADAMEK

Usługi sprzętowe wraz z obsługą – koparka gąsienicowa

16.03.2022

54

BASTALL ANITA ZIELIŃSKA

Usługi wozidłem technicznym

22.03.2022

55

Popioły Przemysłowe Sp. z o.o.

Dostawy spoiwa

25.03.2022

56

GRUPA MCE ZAPAŚNIK I KONSTAŃCZAK Sp. j.

Dzierżawa sprzętu bez obsługi

21.04.2022

57

MONOLIT s.c, Leszek Korban, Marek Tomaszewski

Dostawa komór i piaskowników

21.04.2022

58

TYBURCZY HONORATA „AUTO KOMPLEX”

Usługi sprzętowe wraz z obsługą

27.04.2022

59

ANDRZEJ OBARA „AUTO-TRANSPORT – HANDEL – KOMIS”

Zdjęcie humusu

27.04.2022

60

Yunex Sp. z o.o.

Dostawa, montaż i uruchomienie podsystemów Systemu Zarządzania Ruchem wraz z instalacją oraz przygotowaniem projektów technicznych

13.05.2022

61

Justyna Fogel

Osuszanie nasypów

13.05.2022

62

DWD SYSTEM Sp. z o.o.

Dostawy desek gzymsowych

13.05.2022

63

RS Sp. z o.o.

Dostawa i montaż łożysk na obiekcie WD-02

19.05.2022

64

POLEX BIS Szymon Zujewski

Usługi sprzętowe wraz z obsługą – koparka gąsienicowa, spycharka

19.05.2022

65

Hurtownia Materiałów Budowlanych REALBUD Sp. z o.o.

Dostawy materiałów

24.05.2022

66

MSP ENGINEERING Sp. z o.o.

Wyprodukowanie, dostawa i montaż urządzeń dylatacyjnych

01.06.2022

67

ZAKŁAD PRODUKCYJNO- USŁUGOWY ARBET Sp. z o.o.

Dostawy betonu

14.06.2022

68

KRUSZYWA SKSM S.A.

Dostawy kruszywa

17.06.2022

69

Olan Południe Sp. z o.o.

Oczyszczanie i skropienie warstw nawierzchni

29.06.2022

70

DWD SYSTEM Sp. z o.o.

Dostawa i montaż kolektorów odwodnienia obiektów WD-01. WD-02

29.06.2022

71

MK DŹWIGI SZCZECIN MAREK KOPCZYŃSKI

Wynajem sprzętu wraz z obsługą – żuraw

04.07.2022

72

PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTOWO-BUDOWLANE „SPRZĘTO-BUD” Sp. z o.o.

Wynajem sprzętu wraz z obsługą – spycharka

08.07.2022

73

KAMKO KRZYSZTOF OSIŃSKI

Wykonanie izolacji na obiektach WD-01, WD-02

11.07.2022

74

DAN-TRANS USŁUGI TRANSPORTOWE Krzysztof Żywicki

Usługi transportu masy

19.07.2022

75

Marta Wiącek Firma Handlowo-Usługowa

Roboty brukarskie

22.07.2022

76

USŁUGI TRANSPORTOWE WYNAJEM POMIESZCZEŃ Dorota Kulinicz

Usługi transportu masy

22.07.2022

77

TRANSPORT CIĘŻAROWY SŁAWOMIR GRZYWALCZEWSKI

Usługi transportu masy

25.07.2022

78

LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

Dostawy asfaltu 35/50

25.07.2022

79

Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Krzysztof Wiącek

Ustawianie krawężników, obróbka i regulacja wpustów

28.07.2022

80

MOSTY RZESZÓW Sp. z o.o.

Drobne prace pomocnicze, porządkowe, organizacyjne związane z wykonywanymi robotami budowlano-montażowymi

05.08.2022

81

Erplast Sp. z o.o.

Dostawa i montaż oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

05.08.2022

82

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA IBS GABRIEL PĘDLOWSKI

Usługi transportu drogowego

05.08.2022

83

FIRMA TRANSPORTOWO-USŁUGOWA WIOLETA STĘPNIAK

Usługi transportu samochodami ciężarowymi

08.08.2022

84

TRANSPLAN Sp. z o.o.

Usługi transportu masy

09.08.2022

85

STALPRODUKT S.A.

Dostawa i montaż barier drogowych i mostowych

16.08.2022

86

„ANI-BUD” Sp. z o.o.

Usługi transportu masy

23.08.2022

87

USŁUGI TRANSPORTOWE SŁAWOMIR GRZYWACZEWSKI

Usługi transportu masy

23.08.2022

88

Prosto Technik Sp. z o.o.

Usługi wynajmu sprzętu wraz z obsługą

01.09.2022

89

USŁUGI BUDOWLANE – ROBOTY ZIEMNE – USŁUGI TRANSPORTOWE KRZYSZTOF HECIAK

Usługi wynajmu sprzętu wraz z obsługą

01.09.2022

90

„WA-TRANS” Waldemar Zieliński

Usługi transportu masy

21.09.2022

91

MEDIA-TECH JAN DYBIŃSKI

Budowa kanału technologicznego

28.09.2022

92

„MIRO-TRANS” – USŁUGI TRANSPORTOWE SZWAL MIROSŁAWA

Usługi transportu masy

17.10.2022

93

Wizer Transport Robert Malarczyk

Usługi transportu masy

17.10.2022

94

PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO USŁUGIWE „CORNTRANS” RAFAŁ SZYMKOWSKI

Usługi transportu masy

17.10.2022

95

Firma Handlowo Usługowa Kołaczek Damian

Usługi transportu masy

17.10.2022

96

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I USŁUG SPECJALISTYCZNYCH JERZY POŁOMSKI

Wykonanie rowów

17.10.2022

97

FBSERWIS S.A.

Wykonanie ogrodzeń

17.10.2022

98

USLUGI TANSPORTOWE WYNAJEM POMIESZCZEŃ Dorota Kulinicz

Usługi transportu masy

24.10.2022

99

STAR OSKAR GWIAZDA

Wynajem sprzętu wraz z obsługą

26.10.2022

100

Interasphalt Sp. z o.o.

Wykonanie warstwy wiążącej i przeciwspadków wraz z zakupem asfaltu lanego

14.11.2022

101

Zakład Usługowy INSTALTECH Hubert Perz

Wykonanie pętli indukcyjnych

21.11.2022

102

„OLKAR” Krzysztof Rządkowski

Uszczelnianie krawędzi

02.12.2022

103

TIOMAN GROUP Sp. z o.o.

Dostawa i montaż balustrad

14.12.2022

104

Rekon Monika Barańska – Dalszy Podwykonawca YUNEX Sp. z o.o.

Dostawa i montaż bramownicy, masztów, wysięgnika

19.12.2022

105

GRILTEX POLSKA Sp. z o.o.

Dostawa geomembrany kubełkowej

27.01.2023

106

Tomasz Mysiński TechMont – Dalszy Podwykonawca

Dostawa i montaż barier mostowych

31.01.2023

107

S-PROBUD BUDOWA Sp z o.o.

Pojedyncze utrwalenie nawierzchni dróg

20.02.2023

108

PRZEDSIĘBIORSSTWO SPRZĘTOWO-BUDOWLANE „SPRZĘTO-BUD” Sp. z o.o.

Wynajem sprzętu wraz z obsługą

01.03.2023

109

TARCOPOL Sp. z o.o.

Wykonanie bitumicznych urządzeń dylatacyjnych na obiekcie WD-02

06.03.2023

110

CEMEX POLSKA Sp. z o.o.

Dostawy betonu – obróbka wpustów

16.03.2023

111

Uni-Bitumen Sp. z o.o.

Dostawy asfaltu 35/50

27.03.2023

112

Robert Malarczyk „WIZER TRANSPORT”

Usługi transportowe wraz z załadunkiem i rozładunkiem

30.03.2023

113

Przedsiębiorstwo budowlane Marek Gintowt

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego materiałem impregnującym obiektów WD-01, WD-02

07.04.2023

114

Krzysztof Dróżdż Firma Handlowo Usługowa „WEKTOR”

Wykonanie oznakowania cienkowarstwowego oraz oznakowania grubowarstwowego strukturalnego i gładkiego

25.04.2023

115

Orlen Asfalt Sp. z o.o.

Dostawy asfaltu

15.05.2023

116

„MIRO-TRANS” – USŁUGI TRANSPORTOWE SZWAL MIROSŁAWA

Usługi transportowe wraz z załadunkiem i rozładunkiem

09.05.2023

117

„VOYTRANS” Usługi Transportowe Skrobiranda Wojciech

Usługi transportu masy bitumicznej

17.05.2023

118

SZCZECIŃSKIE CENTRUM BRUKARSKIE Sp. z o.o.

Usługi transportu masy bitumicznej

18.05.2023

119

WMG SERWIS MARCIN GÓRKA

Inspekcja CCTV kanalizacji, płukanie wraz z odessaniem osadu

19.05.2023

120

U-Tel Zakład Usług Telekomunikacyjnych Józef Uhle

koordynacja prac z zakresu łączności oraz rozruchów Systemów Zarządzania Ruchem

14.06.2023

121

DM-TRANS DANIEL MONARCHA

Usługi transportu wraz z załadunkiem i rozładunkiem

29.06.2023

122

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ELDA Sp. z o.o. Sp. k.

Dostawa transformatora

07.07.2023

123

U-Tel Zakład Usług Telekomunikacyjnych Józef Uhle

zmiana aranżacji włókien – WK09

18.07.2023

124

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE „PAWEŁ” PAWEŁ KOSOWICZ

drobne prace pomocnicze, porządkowe, organizacyjne związane z wykonywanymi robotami budowlano-montażowymi

08.08.2023