Przebudowa drogi DK13 | PODSUMOWANIE ROKU 2021
21871
post-template-default,single,single-post,postid-21871,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-16.0.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

PODSUMOWANIE ROKU 2021

PODSUMOWANIE ROKU 2021

Podsumowanie roku 2021 dla Inwestycji „Budowa Obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne – Odcinek 1 – od Ronda Hakena do węzła Siadło Górne /bez węzła/”

Stan zaawansowania rzeczowego inwestycji na koniec roku 2021 wynosi ok. 35%.

Stan zaawansowania prac z podziałem na branże:

Roboty budowlane

  1. Roboty przygotowawcze – stan zaawansowania robót przygotowawczych wynosi ok. 60% i znacząco wyprzedza program robót.
  2. Branża sanitarna –prace na podstawie obowiązującej decyzji ZRID – stan zaawansowania robót wynosi obecnie ok. 45% i znacząco wyprzedza program robót; rozpoczęcie robót, które obejmować będzie nowa decyzja ZRID, zgodnie z planem powinny zostać rozpoczęte 25.03.2022 r.
  3. Branża elektryczna – prace zostaną rozpoczęte , kiedy warunki atmosferyczne pozwolą na ich prowadzenie (stałe temperatury powyżej 50C)
  4. Branża telekomunikacyjna – stan zaawansowania wynosi niemal 20% i nieznacznie wyprzedza program robót.
  5. Roboty ziemne – stan zawansowania ok. 30%, prace zasadniczo przebiegają zgodnie z programem robót.
  6. Podbudowy i nawierzchnie bitumiczne DK13 – stan zaawansowania ok. 15%, prace zasadniczo przebiegają zgodnie z programem.
  7. Obiekty mostowe – stan zaawansowania robót mostowych wynosi ok. 25%, stan zaawansowania obiektu WD-01 kształtujący się na poziomie ok. 45% znacznie wyprzedza plan robót. Roboty związane z budową obiektu WD-02 dopiero się rozpoczynają, ich stan zaawansowania to ok. 6% i jest nieznacznie opóźniony.

 

Prace projektowe

W zakresie prac projektowych w zdecydowanej większości prace zostały zakończone zasadniczo zgodnie z harmonogramem. Do końca roku 2021 Wykonawca opracował Projekty Wykonawcze na podstawie obowiązującej decyzji ZRID, a także złożył w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim wniosek o wydanie nowej decyzji ZRID, trwa oczekiwanie na jej wydanie.

 

Zaawansowanie finansowe:

Wartość Kontraktu : 69 896 360 netto +23%VAT = 85 972 522,8 brutto

Obecnie zaawansowanie finansowe wynosi 12,25 %,

 

Zaawansowanie czasowe:

Upływ czasu : 264 dni z 822 dni tj. 9 miesięcy – 32%

Termin zakończenia 27 miesięcy od Daty rozpoczęcia nie wliczając okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca = 822 dni tj do 25.03.2024r.