Przebudowa drogi DK13 | Inwestycja została podzielona na dwa etapy realizacyjne
18854
post-template-default,single,single-post,postid-18854,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-16.0.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Inwestycja została podzielona na dwa etapy realizacyjne

Inwestycja została podzielona na dwa etapy realizacyjne

 

Inwestycja pn: „Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13” została podzielona na etapy realizacyjne tj:

  1. ETAP I – odcinek od ronda Hakena do węzła Siadło Górne (bez węzła) od km 0+000 do około km 4+200;
  2. ETAP II  – odcinek od węzła Siadło Górne (z węzłem) do węzła Szczecin Zachód (z węzłem);

 

W ramach realizacji ETAPU I dnia 15 lipca 2020r. Zamawiający ogłosił przetarg nr. GDDKiA O.Sz.D-3.2410.26.2020

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa Obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne – Odcinek 1 – od Ronda Hakena do węzła Siadło Górne /bez węzła/”, w formule buduj, na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez poprzedniego Wykonawcę. Zakresem przetargu są prace projektowe polegające na wprowadzeniu niezbędnych zmian do projektu budowlanego i wykonanie projektów wykonawczych oraz roboty budowlane.
Trwa procedura wyboru Wykonawcy.

W dniu 28.09.2020 r. Zamawiający dokonał otwarcia ofert. Wpłynęło 6 ofert. Wszystkie ceny nie przekraczają wartości środków jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej GDDKIA: Otworzyliśmy oferty cenowe w przetargu na budowę pierwszego odcinka obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu DK13.

 

W ramach realizacji ETAPU II dnia 21 lipca 2020r. Zamawiający ogłosił przetarg nr. GDDKiA O.Sz.D-3.2413.42.2020

Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu drogi krajowej DK 13, odc. od km 4+200 do km 6+540” w ramach zadania inwestycyjnego, tj.: „Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK 13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne – odcinek 2 – od węzła Siadło Górne (z węzłem) do węzła Szczecin Zachód (z węzłem)”.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 24.08.2020r. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym złożono następującą ofertę:

  1. Konsorcjum Firm: Pracownia Projektowa Dróg i Mostów „DIM” – Ryszard S. Kowalski
  2. Sosnowa   6F 71-468 Szczecin – Lider Konsorcjum OPTEM Spółka z o.o. ul. Grota-Roweckiego 12 80-108 Gdańsk – Partner Konsorcjum

Kwota: 1 508 754,90 PLN
Trwa analiza oferty przez Zamawiającego.