Przebudowa drogi DK13 | Bez kategorii
1
archive,category,category-bez-kategorii,category-1,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-16.0.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Bez kategorii

W zakresie realizacji prac projektowych, Wykonawca złożył do Urzędu Wojewódzkiego wniosek o wydanie nowej decyzji ZRID dla budowy zbiornika retencyjnego ZR3 oraz wniosek o zmianę obowiązującej decyzji ZRID dla wprowadzenia zmian istotnych. W zakresie prac drogowych, zakończono układanie warstwy mrozoodpornej na odcinku trasy głównej od km...

W miesiącach Czerwiec , Lipiec 2019 r. Wykonawca wykonał następujące prace: - Wykonawca uzyskał zatwierdzenie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej branży geodezyjnej (M-20.01.01 Wytyczenie geodezyjne drogowego obiektu inżynierskiego oraz D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych); - Wykonawca uzyskał zatwierdzenie Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; - Wykonawca...

Wykonawca od rozpoczęcia Kontraktu opracowuje dokumentację projektową. W ramach opracowywanych dokumentacji technicznych Projektanci wykonali między innymi następujące czynności: - Wykonawca uzyskał wszystkie warunki zabezpieczenia lub przebudowy istniejących sieci, - Wykonawca opracował mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych, która została poddana weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego, - Wykonawca opracował dokumentacje...

Zamawiający GDDKiA O/Szczecin ustalił datę najbliższego spotkania z Podwykonawcami w ramach tak zwanych „Otwartych dni”, w dniu 3 sierpnia 2018 r. (piątek) o godzinie 10:00. Spotkanie odbędzie się w siedzibie GDDKiA w Szczecinie, przy al. Bohaterów Warszawy 33, w sali konferencyjnej GDDKiA – II piętro. Zapraszamy zainteresowane strony...