Przebudowa drogi DK13 | Biuro Budowy
2
archive,paged,author,author-administrator,author-2,paged-3,author-paged-3,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-16.0.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Author: Biuro Budowy

W miesiącach Czerwiec , Lipiec 2019 r. Wykonawca wykonał następujące prace: - Wykonawca uzyskał zatwierdzenie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej branży geodezyjnej (M-20.01.01 Wytyczenie geodezyjne drogowego obiektu inżynierskiego oraz D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych); - Wykonawca uzyskał zatwierdzenie Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; - Wykonawca...

W miesiącach kwiecień i maj zostały wykonane następujące prace: - Wykonawca przedłożył uzupełniony Projekt Budowlany branży drogowej, mostowej, sanitarnej, elektrycznej, a także projekt zagospodarowania terenu i Inwentaryzację zieleni wraz z Planem Nasadzeń; - Wykonawca uzyskał zatwierdzenie następujących Dokumentów: - Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, - Projekt Robót Geologicznych, - Projekt...

Na stronie internetowej GDDKiA został uruchomiony „Poradnik dla podwykonawców” (link poniżej). https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33265/Poradnik-dla-podwykonawcow-jak-skutecznie-zadbac-o-swoje-interesy Natomiast w zakładce „Podwykonawcy” znajduję się link do „Serwisu dla podwykonawców”....

Wykonawca od rozpoczęcia Kontraktu opracowuje dokumentację projektową. W ramach opracowywanych dokumentacji technicznych Projektanci wykonali między innymi następujące czynności: - Wykonawca przekazał po wprowadzonych uwagach Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych; - Wykonawca przekazał po wprowadzonych uwagach Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; - Wykonawca przedłożył Projekt Robót...

Zamawiający GDDKiA O/Szczecin ustalił datę najbliższego spotkania z Podwykonawcami w ramach tak zwanych „Otwartych dni”, w dniu 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godzinie 10:00. Spotkanie odbędzie się w siedzibie GDDKiA w Szczecinie, przy al. Bohaterów Warszawy 33,
w sali konferencyjnej GDDKiA – II piętro. Zapraszamy zainteresowane strony...