Przebudowa drogi DK13 | WYBÓR PROJEKTANTA ETAPU II
19143
page-template-default,page,page-id-19143,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-16.0.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

WYBÓR PROJEKTANTA ETAPU II

Zamawiający, GDDKIA O/Szczecin w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie Aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu drogi krajowej DK13, odc. od km 4+200 do km 6+540 w ramach zadania inwestycyjnego tj.:„Budowa Obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne – Odcinek 2 – od węzła Siadło Górne (z węzłem) do węzła Szczecin Zachód (z węzłem)” dokonał w dniu 24.11.2020r. wyboru oferty konsorcjum firm:

Pracownia Projektowa Dróg i Mostów „DIM” – Ryszard S. Kowalski

Sosnowa 6F

71-468 Szczecin – Lider Konsorcjum

OPTEM Spółka z o.o.

Grota-Roweckiego 12

80-108 Gdańsk – Partner Konsorcjum,

które zaoferowało cenę w wysokości 1 508 754,90 zł. Ze szczegółami postępowania można zapoznać się na stronie internetowej GDDKIA.