Przebudowa drogi DK13 | Postęp prac i robót – Wrzesień 2018
17431
post-template-default,single,single-post,postid-17431,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-16.0.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Postęp prac i robót – Wrzesień 2018

Postęp prac i robót – Wrzesień 2018

Wykonawca od rozpoczęcia Kontraktu opracowuje dokumentację projektową.

W ramach opracowywanych dokumentacji technicznych Projektanci wykonali między innymi następujące czynności:

– Wykonawca uzyskał wszystkie warunki zabezpieczenia lub przebudowy istniejących sieci,

– Wykonawca opracował mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych, która została poddana weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego,

– Wykonawca opracował dokumentacje geodezyjno-kartograficzną związaną z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości), w tym prawa autorskie, która została poddana weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego,

– Wykonawca przekazał program uzupełniających badań geotechnicznych, który został poddany weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.

Od momentu rozpoczęcia Kontraktu odbywają się cyklicznie comiesięczne Rady Budowy oraz cotygodniowe Narady Techniczne. Podczas ww. narad omawiany jest między innymi postęp prac projektowych oraz plany przekazywania poszczególnych Dokumentów Wykonawcy.