Przebudowa drogi DK13 | Postęp prac i robót – Styczeń i Luty 2019
17455
post-template-default,single,single-post,postid-17455,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-16.0.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Postęp prac i robót – Styczeń i Luty 2019

Postęp prac i robót – Styczeń i Luty 2019

Wykonawca od rozpoczęcia Kontraktu opracowuje dokumentację projektową.

W ramach opracowywanych dokumentacji technicznych Projektanci wykonali między innymi następujące czynności:

– Wykonawca przekazał po wprowadzonych uwagach Projekt Budowlany do weryfikacji przez Inżyniera i Zamawiającego,

– Wykonawca przekazał po wprowadzonych uwagach Projekt stałej organizacji ruchu do weryfikacji przez Inżyniera i Zamawiającego,

– Wykonawca przekazał po wprowadzonych uwagach Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych do weryfikacji przez Inżyniera i Zamawiającego,

– Wykonawca przekazał po wprowadzonych uwagach Plan Działań Ratowniczych i Plan Działań Utrzymaniowych do weryfikacji przez Inżyniera i Zamawiającego,

Od momentu rozpoczęcia Kontraktu odbywają się cyklicznie comiesięczne Rady Budowy oraz cotygodniowe Narady Techniczne. Podczas ww. narad omawiany jest między innymi postęp prac projektowych oraz plany przekazywania poszczególnych Dokumentów Wykonawcy.