Przebudowa drogi DK13 | Postęp prac i robót – Listopad 2018
17447
post-template-default,single,single-post,postid-17447,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-16.0.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Postęp prac i robót – Listopad 2018

Postęp prac i robót – Listopad 2018

Wykonawca od rozpoczęcia Kontraktu opracowuje dokumentację projektową.

W ramach opracowywanych dokumentacji technicznych Projektanci wykonali między innymi następujące czynności:

– Wykonawca przekazał projekt robót geologicznych oraz projekt robót geologicznych – hydrogeologia do zatwierdzenia przez Starostwo Powiatowe w Policach oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego,

– Wykonawca opracował Analizę i Prognozę Ruchu, która została poddana weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. Dokument po uzupełnieniu zostanie przekazany do zatwierdzenia przez Departament Studiów w Warszawie,

– Wykonawca kontynuuje prace nad Planem Działań Utrzymaniowych (PDU), Planem Działań Ratowniczych (PDR), Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem, Dokumentacją Systemu Zarządzania Ruchem oraz projektem stałej organizacji ruchu,

– Wykonawca kontynuuje prace nad mapą sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych oraz mapą zawierającą projekty podziałów nieruchomości.

Od momentu rozpoczęcia Kontraktu odbywają się cyklicznie comiesięczne Rady Budowy oraz cotygodniowe Narady Techniczne. Podczas ww. narad omawiany jest między innymi postęp prac projektowych oraz plany przekazywania poszczególnych Dokumentów Wykonawcy.