Przebudowa drogi DK13 | Postęp prac i robót – Kwiecień i Maj 2019
17478
post-template-default,single,single-post,postid-17478,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-16.0.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Postęp prac i robót – Kwiecień i Maj 2019

Postęp prac i robót – Kwiecień i Maj 2019

W miesiącach kwiecień i maj zostały wykonane następujące prace:

– Wykonawca przedłożył uzupełniony Projekt Budowlany branży drogowej, mostowej, sanitarnej, elektrycznej, a także projekt zagospodarowania terenu i Inwentaryzację zieleni wraz z Planem Nasadzeń;

– Wykonawca uzyskał zatwierdzenie następujących Dokumentów:

– Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych,

– Projekt Robót Geologicznych,

– Projekt Robót Geologicznych – Hydrogeologia,

– Dodatek do Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej,

– Dodatek do Dokumentacji Hydrogeologicznej,

– Uzupełniające Badania Geotechniczne.

– Wykonawca przedłożył Szczegółową Specyfikację Techniczną branży geodezyjnej do weryfikacji przez Inżyniera i Zamawiającego;

– Wykonawca uzyskał pozwolenie wodnoprawne;

– Raport sporządzony w ramach ponownej oceny przedsięwzięcia na środowisko został przekazany do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.