Przebudowa drogi DK13 | Obiekty
102
page-template-default,page,page-id-102,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-16.0.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

OBIEKTY

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie robót budowlanych związanych z budową czterech wiaduktów.

Obiekt WD-01

 • Rodzaj konstrukcji: Ustrój ciągły dwuprzęsłowy, ze strunobetonowych belek prefabrykowanych typu T
 • Klasa obciążenia: kl. A wg PN-85/S-10030
 • Klasa drogi na obiekcie: Z
 • Długość obiektu: 48,30 m
 • Szerokość obiektu: 13,60 m
 • Wysokość konstrukcyjna: 1,402 m
 • Kąt skrzyżowania: 79,2 deg
 • Prześwit pionowy (min.): skrajnia pod obiektem: droga DK13, h = min. 5,0 m

Obiekt WD-02

 • Rodzaj konstrukcji: Ustrój ciągły dwuprzęsłowy, ze strunobetonowych belek prefabrykowanych typu T
 • Klasa obciążenia: kl. B wg PN-85/S-10030
 • Klasa drogi na obiekcie: Z
 • Długość obiektu: 48,30 m
 • Szerokość obiektu: 11,60 m
 • Wysokość konstrukcyjna: 1,391 m
 • Kąt skrzyżowania: 86,2 deg
 • Prześwit pionowy (min.): skrajnia pod obiektem: droga DK13 h = min. 5,0 m

Obiekt WD-04

 • Rodzaj konstrukcji: Ustrój ciągły dwuprzęsłowy, sprężony belkowy – kablobetonowy
 • Klasa obciążenia: kl. A wg PN-85/S-10030
 • Klasa drogi na obiekcie: łącznica
 • Długość obiektu: 61,00 m
 • Szerokość obiektu: 13,50 m
 • Wysokość konstrukcyjna: 1,628 m
 • Kąt skrzyżowania: 83,8 deg
 • Prześwit pionowy (min.): skrajnia pod obiektem: droga DK13 h = min. 5,0 m

Obiekt WD-05L

 • Rodzaj konstrukcji: Ustrój ciągły dwuprzęsłowy, sprężony belkowy – kablobetonowy
 • Klasa obciążenia: kl. A wg PN-85/S-10030 + STANAG 150
 • Klasa drogi na obiekcie: GP
 • Długość obiektu: 73,30 m
 • Szerokość obiektu: 20,75 m
 • Wysokość konstrukcyjna: 2,034 m
 • Kąt skrzyżowania: 86,6 deg
 • Prześwit pionowy (min.): skrajnia pod obiektem: autostrada A6, h = min. 5,0 m

Obiekt WD-05P

 • Rodzaj konstrukcji: Ustrój ciągły dwuprzęsłowy, sprężony belkowy – kablobetonowy
 • Klasa obciążenia: kl. A wg PN-85/S-10030 + STANAG 150
 • Klasa drogi na obiekcie: GP
 • Długość obiektu: 73,30 m
 • Szerokość obiektu: 20,75 m
 • Wysokość konstrukcyjna: 2,034 m
 • Kąt skrzyżowania: 86,6 deg
 • Prześwit pionowy (min.): skrajnia pod obiektem: autostrada A6, h = min. 5,0 m