Przebudowa drogi DK13 | Bez kategorii
1
archive,category,category-bez-kategorii,category-1,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-16.0.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Bez kategorii

  W dniu 17.05.2023 r. odbyło spotkanie z Przedstawicielami mediów na budowie. Zorganizowano przejazd dziennikarzy całą trasą realizowanej Inwestycji, Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy opowiedzieli o już wykonanych pracach, a także o planach na kolejne miesiące. Z relacjami z wizyty, w tym również relacjami zdjęciowymi i filmowymi można...

W zakresie realizacji prac projektowych, Wykonawca złożył do Urzędu Wojewódzkiego wniosek o wydanie nowej decyzji ZRID dla budowy zbiornika retencyjnego ZR3 oraz wniosek o zmianę obowiązującej decyzji ZRID dla wprowadzenia zmian istotnych. W zakresie prac drogowych, zakończono układanie warstwy mrozoodpornej na odcinku trasy głównej od km...

W miesiącach Czerwiec , Lipiec 2019 r. Wykonawca wykonał następujące prace: - Wykonawca uzyskał zatwierdzenie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej branży geodezyjnej (M-20.01.01 Wytyczenie geodezyjne drogowego obiektu inżynierskiego oraz D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych); - Wykonawca uzyskał zatwierdzenie Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; - Wykonawca...

Wykonawca od rozpoczęcia Kontraktu opracowuje dokumentację projektową. W ramach opracowywanych dokumentacji technicznych Projektanci wykonali między innymi następujące czynności: - Wykonawca uzyskał wszystkie warunki zabezpieczenia lub przebudowy istniejących sieci, - Wykonawca opracował mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych, która została poddana weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego, - Wykonawca opracował dokumentacje...