Przebudowa drogi DK13 | aktualności
2
archive,category,category-aktualnosci,category-2,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-16.0.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

aktualności

GDDKIA O /Szczecin wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu na realizację pierwszego etapu obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu DK13. W przetargu zwyciężyła firma Budimex S.A., która zaoferowała za wykonanie obwodnicy kwotę 89,5 mln złotych. Pozostali wykonawcy mają 10 dni na ewentualne odwołania. Następnie dokumentacja przetargu...

Odstąpiliśmy z winy wykonawcy od umowy na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu DK13. W I kwartale przyszłego roku planujemy ogłoszenie przetargu na wybór nowego wykonawcy, który dokończy realizację obwodnicy w zakresie robót budowlanych. Plac budowy został przekazany na początku października tego...

W miesiącach kwiecień i maj zostały wykonane następujące prace: - Wykonawca przedłożył uzupełniony Projekt Budowlany branży drogowej, mostowej, sanitarnej, elektrycznej, a także projekt zagospodarowania terenu i Inwentaryzację zieleni wraz z Planem Nasadzeń; - Wykonawca uzyskał zatwierdzenie następujących Dokumentów: - Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, - Projekt Robót Geologicznych, - Projekt...

Na stronie internetowej GDDKiA został uruchomiony „Poradnik dla podwykonawców” (link poniżej). https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33265/Poradnik-dla-podwykonawcow-jak-skutecznie-zadbac-o-swoje-interesy Natomiast w zakładce „Podwykonawcy” znajduję się link do „Serwisu dla podwykonawców”....

Wykonawca od rozpoczęcia Kontraktu opracowuje dokumentację projektową. W ramach opracowywanych dokumentacji technicznych Projektanci wykonali między innymi następujące czynności: - Wykonawca przekazał po wprowadzonych uwagach Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych; - Wykonawca przekazał po wprowadzonych uwagach Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; - Wykonawca przedłożył Projekt Robót...

Zamawiający GDDKiA O/Szczecin ustalił datę najbliższego spotkania z Podwykonawcami w ramach tak zwanych „Otwartych dni”, w dniu 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godzinie 10:00. Spotkanie odbędzie się w siedzibie GDDKiA w Szczecinie, przy al. Bohaterów Warszawy 33,
w sali konferencyjnej GDDKiA – II piętro. Zapraszamy zainteresowane strony...

Wykonawca od rozpoczęcia Kontraktu opracowuje dokumentację projektową. W ramach opracowywanych dokumentacji technicznych Projektanci wykonali między innymi następujące czynności: - Wykonawca przekazał po wprowadzonych uwagach Projekt Budowlany do weryfikacji przez Inżyniera i Zamawiającego, - Wykonawca przekazał po wprowadzonych uwagach Projekt stałej organizacji ruchu do weryfikacji przez Inżyniera i Zamawiającego, -...