Przebudowa drogi DK13 | Biuro Budowy
2
archive,author,author-administrator,author-2,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-16.0.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Author: Biuro Budowy

Odstąpiliśmy z winy wykonawcy od umowy na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu DK13. W I kwartale przyszłego roku planujemy ogłoszenie przetargu na wybór nowego wykonawcy, który dokończy realizację obwodnicy w zakresie robót budowlanych. Plac budowy został przekazany na początku października tego...

W miesiącach Czerwiec , Lipiec 2019 r. Wykonawca wykonał następujące prace: - Wykonawca uzyskał zatwierdzenie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej branży geodezyjnej (M-20.01.01 Wytyczenie geodezyjne drogowego obiektu inżynierskiego oraz D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych); - Wykonawca uzyskał zatwierdzenie Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; - Wykonawca...

W miesiącach kwiecień i maj zostały wykonane następujące prace: - Wykonawca przedłożył uzupełniony Projekt Budowlany branży drogowej, mostowej, sanitarnej, elektrycznej, a także projekt zagospodarowania terenu i Inwentaryzację zieleni wraz z Planem Nasadzeń; - Wykonawca uzyskał zatwierdzenie następujących Dokumentów: - Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, - Projekt Robót Geologicznych, - Projekt...