Przebudowa drogi DK13 | Budowa obwodnic Warzymic i Przecławia
14391
home,page-template-default,page,page-id-14391,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-16.0.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

NUMER PROJEKTU

O.ZG/D-3/2410/7/2015

NAZWA KONTRAKTU 

„BUDOWA OBWODNICY WARZYMIC I PRZECŁAWIA W CIĄGU DK13”

OPIS KONTRAKTU

Przedmiotem kontraktu jest budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13 o długości 6,5km. Kontrakt realizowany jest w formie zaprojektuj i wybuduj.

OPIS INWESTYCJI

Obwodnica Przecławia i Warzymic rozpocznie się od ronda imienia Hermana Hackena, będzie biegła w kierunku południowym – zachodnim omijając od wschodu miejscowości Przecław i Warzymice. W rejonie skrzyżowania DK nr 13 z drogą do m. Siadło Górne obwodnica wejdzie w korytarz istniejącej DK nr 13. W tym miejscu będzie zlokalizowane połączenie z planowaną Zachodnią Obwodnicą Szczecina. Następnie nowa trasa skręci na południe łącząc się z autostradą A6 poprzez nowy węzeł Kołbaskowo, zlokalizowany około 1,2 km na wschód od istniejącego węzła drogowego Kołbaskowo (który zostanie zlikwidowany).

Uzyskana decyzja środowiskowa obejmuję również 2 etap inwestycji – jednojezdniową obwodnicę m. Kołbaskowo o długości 6,178 km wraz z rozbudową węzła Kołbaskowo.

PRZEBIEG INWESTYCJI

  Aktualny schemat z przebiegiem projektowanej drogi dostępny jest w zakładce http://dk13.warzymice-przeclaw.pl/portfolio_page/przebieg-planowanej-trasy/

POSTĘP ROBÓT

 

Z aktualnym postępem robót można zapoznać się w zakładce http://dk13.warzymice-przeclaw.pl/postep_robot/